Lindab – övertygande operationell trend ger stöd åt värdering

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Ventilationsbolaget Lindab har haft ett framgångsrikt år på börsen. Från årsskiftet rusade aktien nästan 90 procent till 120 kronor i somras, vilket är den högsta nivån på över tio år. I slutet av sommaren förnyades konjunkturoron vilket drog med sig cykliska bolag, inte minst Lindab som tappade nästan 30 procent. Aktien tog revansch i förra veckan efter ytterligare en stark kvartalsrapport, som bekräftar att Lindab är på fortsatt god väg mot de finansiella målen.

Kursuppgången i år är väl motiverad. För årets nio första månader ökade det justerade rörelseresultatet med 52 procent jämfört med föregående år. Tillväxten är möjligen inte lika övertygande med ökningen 6 procent, varav valutaeffekter bidrog med hälften, men präglar den konjunkturavmattning som vi nu ser. Ola Ringdahl, bolagets vd sedan ett drygt år tillbaka, har framgångsrikt fokuserat på lönsamhet, höjt priser och decentraliserat bolaget samt skapat tre affärsområden (från tidigare två). 

Lindab utvecklar, tillverkar och säljer ventilationslösningar för inomhusklimat inom ventilations- och byggbranschen. Norden är största marknaden och utgör 42 procent av omsättningen, följt av Västeuropa på 36 procent. Cirka 80 procent av Lindabs försäljning används till nybyggnation och renovering inom yrkesbyggnader och resterande del till nybyggnation och renovering inom bostadssektorn.

Med 62 procent av Lindabs omsättning utgör Ventilation Systems det största affärsområdet och kärnan i Lindab. Näst största affärsområdet är Profile Systems, som producerar produkter i tunnplåt till byggsektorn. De båda affärsområdena har successivt förbättrat sin lönsamhet och båda överträffar det finansiella målet om en rörelsemarginal på 10 procent, såväl i det senaste kvartalet som för årets första nio månader.

Kvarvarande affärsområdet är Building Systems, det tidigare problembarnet där Lindab initierade åtgärdsprogram i början av 2018 och som nu successivt får effekt. Med 9,5 procent rörelsemarginal i tredje kvartalet och 6,9 procent för niomånader, börjar även Building Systems närma sig koncernens finansiella mål. Building Systems var tidigare till salu men buden var för låga. I takt med att Building Systems nu är i betydligt bättre skick, ökar sannolikheten för ett nytt försök till strukturaffär under 2020. Vd Ola Ringdahl har vid upprepade tillfällen konstaterat att Building Systems har få synergier med övriga Lindab.

En potentiell avyttring av Building System under 2020 utgör därför en trigger i aktien. Likaså är skuldsättningen tillbaka på nivåer som nu möjliggör nya förvärv, framförallt inom Ventilation Systems, vilket vd även flaggade för i senaste kvartalsrapporten.

Huruvida Lindab når det finansiella målet på 10 procent återstår att se och är delvis avhängigt konjunkturutvecklingen. Det finns dock fortsatt förbättringspotential med åtgärder som automatiserad produktion, att flytta produktion till billigare länder samt outsourca viss produktion. I våra prognoser bedömer vi att rörelsemarginalen når 9,5 procent under 2020 och 9,8 procent 2021. Det finns med andra ord fortsatt uppsida i våra prognoser om den nuvarande marginalförbättringstakten fortsätter.

Trots att aktien har utvecklats starkt det senaste året bedömer vi att fortsatt marginalförbättring, renodling och förvärv kan lyfta aktien vidare. Vår riktkurs 125 SEK motsvarar EV/EBIT 11,5x och P/E 13,7x på vår prognos för 2020. Det innebär en liten men motiverad premie relativt jämförbara bolag i den nordiska byggunderleverantörsektorn.

  Lindab – övertygande operationell trend ger stöd åt värdering (Köp, riktkurs 125 SEK)

  • Positiv operationell trend efter tidigare initierade åtgärder  
  • Två av tre affärsområden över det finansiella målet
  • Tidigare problembarnet Building Systems har visat snabb lönsamhetsförbättring och är sannolikt avyttringskandidat under 2020
  • Skuldsättning möjliggör fler förvärv, sannolikt inom Ventilation Systems under 2020
  • Fortsatt potential för marginalförbättringar
  • Konjunkturutvecklingen är ett riskmoment då verksamheten är cyklisk
  • Attraktiv värdering av aktien, köp med riktkurs 125 SEK

    Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

    Skriv upp dig här 


    Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 25 oktober kl. 06:27.

    Viktig information

    Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

    Potentiella intressekonflikter

    Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

    Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.