”Carnegie har en bra IPO-pipeline”

Ett tiotal Carnegie-rådgivna noteringar 2020 räknar bankens aktiechef David Karlsson med. Placeringstillfällena i onoterade bolag har fortsatt.

Under 2019 har färre bolag noterats på Stockholmsbörsen än 2018, då antalet i sin tur låg väsentligt under rekordåren 2014–2017. Carnegie har en fortsatt marknadsledande position. Under 2019 har sex bolag noterats på Stockholmsbörsen, varav Carnegie varit rådgivare åt tre (se tabell nedan): informationstjänstbolaget Karnov samt fastighetsbolagen John Mattson och K-fastigheter. Samtliga av Carnegies börsnoteringar har blivit övertecknade, inte minst den senaste, K-fastigheter, som blev kraftigt övertecknad. Aktierna har gått starkt sedan respektive introduktionsdag, med uppgångar på 20, 58 respektive 53 procent för de tre bolagen.

”Alla Carnegies börsnoteringar har blivit övertecknade”

Om vi zoomar ut till den nordiska marknaden så tillkommer ytterligare tre bolag för Carnegies räkning: den norska gymkedjan Sats, papperstillverkaren Norske Skog och finländska medicinteknikbolaget Optomed.

– Det är något färre bolag som börsnoterades 2019 än tidigare år, men bättre än ett normalår. Relativt sett är noteringsmarknaden i Norden fortfarande stabil och sticker ut positivt i ett europeiskt perspektiv, säger David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Avkastningen för nordiska börsnoteringar mellan 2016 och 2019 har utvecklats betydligt bättre än den för motsvarande i Europa, på såväl kort som lite längre sikt. En nordisk börsnotering har i median avkastat 3,8 procent första handelsdagen och 12,5 procent sedan introduktionen fram till slutet av november 2019. Motsvarande siffror för europeiska börsnoteringar är 2,8 procent och minus 4,1 procent. Fördel Norden, således.

David Karlsson menar att man inte ska underskatta betydelsen av att Carnegie i Norden har gått i bräschen för att använda ankarinvesterare, som åtar sig att förvärva en viss andel av aktierna. Resultatet är att man kan genomföra börsnoteringar även när noterings klimatet är lite sämre.

– Jag har förståelse för att man som kund kan känna att tilldelningen inte alltid blir tillräckligt stor i en övertecknad börsintroduktion. Men ankarinvesterare höjer transaktionssäkerheten och man får hög kvalitet på transaktionen. Framför allt blir transaktionen av. Dessutom får man ofta ett bra jämviktspris, som lämnar uppsida kvar till nya investerare.

Generellt är transaktionsmarknaden fortsatt aktiv, med ett stort kapitalinflöde till riskkapitalfonder, som i sin tur jagar investeringsobjekt. I år ser Carnegies pipeline än mer hälsosam ut.
– För Carnegies del räknar vi med tio till tolv noteringar i Norden under 2020, med en bred spridning mellan sektorerna. Sedan vet man aldrig om alla dessa bolag hamnar på börsen eller om det i stället blir M&A.

Utöver börsnoteringar har Carnegie ett stadigt inflöde av pre-IPO placements. Det är onoterade bolag som aviserar att de planerar en notering inom några år, och alltså befinner sig i det så kallade pre-IPOstadiet. Ofta handlar det om en bryggfinansiering inför en IPO. Bolaget påbörjar då ofta sin resa mot börsfähighet, vilket öppnar för fler handlingsalternativ under resans gång. Carnegie kan därför erbjuda kunder att investera i tidig fas till en attraktiv värdering, oftast med rabatt.

Det senaste året har Carnegie kunnat erbjuda sådana pre-IPO-placeringar i flera sektorer och bolag, som podcast-plattformen Acast, mobilbanken Bynk, investmentbolaget Storskogen Invest, medicinteknik bolaget Coala Life och nyligen det mobila apoteket Meds (se tabell nedan).

Förra våren hjälpte Carnegie e-sportbolaget G-Loot att ta in 230 miljoner kronor. G-Loot erbjuder en plattform för pc- och mobilspel där spelarna kan satsa pengar på sig själva. Bolaget arrangerar egna turneringar och säljer streamingrättigheter till plattformar som Amazon-ägda Twitch. G-Loot har nu anlitat Carnegie och Goldman Sachs för nästa kapitalanskaffning, som planeras under 2020.