Juristen på nätet fyller på kassan

Nordens ledande legal tech-bolag befinner sig i en kraftig expansionsfas. I samarbete med Carnegie Private Banking samt befintliga ägare har Lexly fyllt på kassan för att bredda produkterbjudandet och fortsätta den internationella expansionen.

Lexly är Nordens ledande legal tech-bolag och känd för sin digitala rådgivning inom familjerätt och affärsjuridik. Bolaget har skapat en plattform för digital juridik där privatpersoner samt små- och medelstora företag snabbt och enkelt kan få reda på vilka tjänster de behöver och varför.

Distributionen sker via de försäkringsbolag, storbanker, fastighetsmäklare eller nischbanker som har integrerat Lexlys juridiska tjänster i sitt eget erbjudande. Kunden kan antingen på egen hand upprätta tjänsterna på lexly.se eller via någon i det breda nätverk av jurister som är kopplad till tjänsten.

Lexly befinner sig i en kraftig expansionsfas. I april genomförde Lexly därför en större kapitalanskaffning i samarbete med Carnegie Private Banking samt befintliga ägare.

– Kapitalet från nyemissionen ska primärt investeras till varumärkesbyggande, ett breddat produkterbjudande och internationell expansion. I år etablerar vi oss i Danmark och nästa år i Norge samt Storbritannien, säger vd Magnus Stein som ihop med två andra grundade Lexly.

Sedan tidigare har Lexly verksamhet i Sverige och Finland. Lexly är lönsamt på den svenska marknaden och bolaget replikerar nu affärsmodellen till andra marknader. De senaste två åren har kundtillströmningen fördubblats och antalet användare av den digitala juridikplattformen är drygt 320 000. En tredjedel av intäkterna genereras via digitala styckeköp eller prenumeration. Resterande delen utgörs av intäkter från jurisnätverket, det vill säga någon av de cirka 200 jurister som är knutna till tjänsten.

– Juridik lämpar sig väldigt väl för digitalisering. Juridik är regler och regler är kod. Vi har ett egenutvecklat och datadrivet system som ökar konverteringen genom kundresan, driver merförsäljning och ökar andelen återkommande kunder, säger Magnus Stein.

Lexly, som tidigare hette Avtal24, grundades 2004 och har bland annat Industrifonden, Roosgruppen, Sven Hagströmer samt Richard Båge på ägarlistan. De två senare var de första externa investerarna i bolaget efter att Magnus Stein pitchade sitt bolag i tv-programmet Draknästet 2010. Potentiella exitplaner för Lexly ligger i nuläget två år fram i tiden enligt Magnus Stein.

– Vi är stolta över att hjälpa Lexly på deras spännande tillväxtresa. Våra kunder tycker den här typen av onoterade investeringsmöjligheter är en väldigt intressant del av vårt erbjudande, säger Susanna Dammgård som tillsammans med Fredrik Billving är ansvariga för onoterade transaktioner på Carnegie Private Banking.

“Juridik lämpar sig väldigt väl för digitalisering. Juridik är regler och regler är kod.”

Carnegie har en marknadsledande position inom börsnoteringar i Norden. Genom Carnegies verksamhet inom företagsaffärer kan Carnegie Private Banking erbjuda ett stadigt inflöde av pre-IPO-placements. Det är onoterade bolag som aviserar att de planerar en notering inom några år, och alltså befinner sig i det så kallade pre-IPO-stadiet.

– Vi har en fortsatt intressant och bred pipeline med bolag och investeringar som behöver kapital. Carnegies förstklassiga corporate finance-avdelning gör en analys och kvalitetssäkring av bolaget för att säkerställa att vi hittar de mest intressanta möjligheterna. Det är ett stort intresse från bolagens sida att jobba med Carnegie. Vi kan erbjuda en stor placingpower och en väl utarbetad struktur samt har en gedigen och strukturerad process kring investeringar, säger Susanna Dammgård.

Den här typen av investeringar passar primärt investerare som har en större kapitalvolym och kunskap om onoterade investeringar. Placeringshorisonten är längre och kapitalet ska oftast kunna avvaras flera år. Investeringar i onoterade bolag ger en god möjlighet till en attraktiv riskjusterad avkastning och ska ses som en andel av en väldiversifierad portfölj.

Bland färska onoterade transaktioner i Carnegie Private Bankings regi kan nämnas investmentbolaget Storskogen samt nätläkaren Doktor.se, den första kapitalanskaffningen via vår digitala plattform Carnegie Live.

– Det har varit mycket intressant och annorlunda att genomföra kapitalanskaffningen helt digitalt och inte fysiskt träffa personerna som vill investera i bolaget. Carnegie Private Banking har haft en väldigt effektiv och smidig process för detta, säger Magnus Stein.

Relaterade artiklar

Förvärvsmaskin med högt tempo
Investerare

Förvärvsmaskin med högt tempo

Storskogens dealflow är större än någonsin, säger Daniel Kaplan, medgrundare och vd. De goda tiderna...