Intressanta sektorer inför rapportsäsongen

Vi gillar defensiva sektorer som läkemedel och teleoperatörer. Det är bolag som generellt trivs i det här klimatet och med stora kapitalflöden in i dessa sektorer.

Risken är störst i cykliska aktier, där passar vi på att minska exponeringen i uppgången. Vissa aktier kommer få en påtaglig försämrad framtid. Men man ska inte dra alla bolag över samma kam. Selektivt kommer vi köpa verkstad som har kommit ned i den allmänna oron. Det kan till exempel vara leverantörer till gruvsektorn som har bättre utsikter än de som jobbar mot fordonssektorn.

Rekommenderad aktie:

Epiroc – Världsledande leverantör av gruvutrustning (Buy)

  • #1-2 inom sina utvalda nischer – i stort sett bara en konkurrent
  • Snabbast växande bolaget i verkstadssektorn över senaste 18 åren och högst lönsamhet
  • Väldigt motståndskraftig då 2/3 av affären genereras genom eftermarknadsaffären
  • Gruvbolagen (kunderna) har en starka balansräkningar och stora behov av att investera för att möta framtida metallefterfrågan.