Essity – stark resultatåterhämtning 2020

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Hygienbolaget Essity har haft en stark kursutveckling sedan december 2018 och utklassat såväl Stockholmsbörsen som sektorn. Startskottet för uppvärderingen inträffade för drygt ett år sedan när massapriserna vände nedåt efter en period under 2017-2018 med kraftigt stigande råmaterial- och energipriser. Massapriserna steg drygt 50 procent från början av 2017 fram till andra halvan av 2018. Kraftigt ökade råvarukostnader slår direkt mot resultaträkningen samtidigt som den fulla effekten av kompenserande prishöjningar kan dröja upp till ett år.

Från och med tredje kvartalet 2019 har resultatbidraget från lägre massapriser bidragit till resultatåterhämtningen i tilltagande grad. I fjärde kvartalet blev det positiva bidraget hela 1,5 miljarder SEK. Addera även lägre energipriser och kostnadsbesparingar liksom effekterna av prishöjningar. Sammantaget lyfter det omsättningen och resultatet (EBITA), med 8 procent respektive 37 procent i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Trots vinstlyftet i fjärde kvartalet handlades aktien ner 5 procent på rapportdagen. Aktiemarknaden hade högre förhoppningar och uttryckte viss besvikelse över kostnadsutvecklingen, prissänkning för vissa produkter och lägre takt i kostnadsbesparingsprogrammet under kvartalet. Företagsledningen kommunicerade dock att takten i kostnadsbesparingsprogrammet trappas upp igen under 2020 och att förhandlingar om prissänkningar inom affärsområdet Consumer Tissue landar på en låg ensiffrig sänkning från och med första kvartalet, vilket vi tolkar positivt.

Givet att råvarukostnaderna utgör mellan 30 och 50 procent av de totala kostnaderna i de tre respektive affärsområdena Professonial Hygiene (mjukpapper till storförbrukare), Personal Care (blöjor, inkontinensskydd och mensskydd) och Consumer Tissue (mjukpapper åt konsument), handlar mycket om Essitys möjligheter att kunna höja priser och hantera kostnader. De senaste årens omstruktureringsåtgärder bör leda till att rörelsemarginalen kommer vara betydligt högre i slutet av 2020 än jämfört med inledningen av 2017, då den kraftiga uppgången i råvarupriser inleddes. Essity har en strukturellt förbättrad lönsamhet.

Den robusta resultatåterhämtningen fortsätter därför de närmaste 3-4 kvartalen, drivet av framförallt lägre råvarukostnader men även positiva effekter från det pågående kostnadsbesparingsprogrammet. För 2020 bedömer Carnegie Analys att resultat per aktie ökar 23 procent, jämfört med 22 procent under 2019. Det är attraktivt.

Även om aktien har utvecklats starkt det senaste året bedömer vi att värderingen inte fullt ut reflekterar den fulla potentialen i den pågående lönsamhetsförbättringen. Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 340 SEK. Det motsvarar P/E 19 på våra prognoser för 2021 och är i linje med Kimberley-Clark men fortfarande en betydande rabatt jämfört med Procter & Gamble.

Essity – stark resultatåterhämtning 2020 (Köp, riktkurs 340 SEK)

 • Fortsatt hög vinsttillväxt de närmaste kvartalen då den fulla effekten av prishöjningar, fallande massapriser och kostnadsbesparingar slår igenom i resultaträkningen
 • Essity har starka marknadspositioner med en stor bredd i produkter såväl som geografier
 • Efterfrågan påverkas relativt lite vid en lågkonjunktur
 • Essity har utmärkta defensiva egenskaper som aktiemarknaden gillar givet osäkerheten i konjunkturen.
 • Aktien attraktivt värderad relativt andra hygienbolag och defensiva aktier
 • Köp med riktkursen 340 SEK, motsvarande P/E 19 på 2020 års prognos

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 23 januari kl.06:00.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.