Essity – defensiv kvalitet och attraktivt värderad vinsttillväxt

De senaste åren har det visat sig vara en god affär att ta rygg på bolag som knoppas av och särnoteras på Stockholmsbörsen. En klar majoritet av bolagen har utvecklats bättre än index. Hygienbolaget Essity är ett sådant exempel. Essity knoppades av från SCA i juni 2017 och har klättrat nästan 40 procent på börsen i år. Det är en tydlig revansch jämfört med 2018 då aktien tappade marginellt. Sedan Essity stått på egna börsben är aktien upp totalt cirka 20 procent.

Anledningen till motvinden under 2018 var kraftigt stigande råmaterialpriser men även energipriser. Massapriserna steg drygt 50 procent från början av 2017 fram till andra halvan av 2018. Kraftigt ökade råvarukostnader slår direkt mot resultaträkningen samtidigt som den fulla effekten av kompenserande prishöjningar kan dröja upp till ett år. Effekterna av prishöjningar börjar nu skönjas, vilket lyfter omsättningen och vinsten.

Givet att råvarukostnaderna utgör mellan 30 och 50 procent av de totala kostnaderna i de tre respektive affärsområdena Professonial Hygiene (mjukpapper till storförbrukare), Personal Care (blöjor, inkontinensskydd och mensskydd) och Consumer Tissue (mjukpapper åt konsument), handlar mycket om Essitys möjligheter att kunna höja priser och hantera kostnader.

Effektiviseringar ska bidra med en miljard lägre kostnader. Dessutom löper ett separat kostnadsbesparingsprogram sedan en tid tillbaka som förväntas spara 900 miljoner kronor  i årstakt, varav 600 miljoner realiseras under 2019. Kombinerat med att råvarukostnaderna nu faller tillbaka, exempelvis har massapriset tappat kring halva uppgången från slutet av 2018, står Essity inför en stark vinstutveckling de närmaste kvartalen.

I år förväntas resultat per aktie öka 24 procent följt av 12 procent enligt Carnegie Analys. Även om aktien har utvecklats starkt i år bedömer vi att värderingen inte fullt ut reflekterar den fulla potentialen i den stundande lönsamhetsförbättringen.

Carnegie Analys rekommenderar Köp med riktkursen 325 SEK. Det motsvarar P/E 19 på våra prognoser för 2020 och innebär en liten premie relativt Kimberley-Clark men en betydande rabatt jämfört med Procter & Gamble.

Essity – defensiv kvalitet och attraktivt värderad vinsttillväxt (Köp, riktkurs 325 SEK)

  • Hög vinsttillväxt de närmaste kvartalen då den fulla effekten av prishöjningar, fallande massapriser och allt större kostnadsbesparingar nu börjar synas i siffrorna
  • Essity har starka marknadspositioner med en stor bredd i produkter såväl som geografier
  • Efterfrågan påverkas relativt lite vid en lågkonjunktur
  • Essity har utmärkta defensiva egenskaper som aktiemarknaden gillar givet osäkerheten i konjunkturen.
  • Aktien ganska lågt värderad relativt andra hygienbolag och defensiva aktier
  • Köp med riktkursen 325 SEK, motsvarande P/E 19 på 2020 års prognos

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 19 juli kl. 6:57.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.