Ericsson – Stabil efterfrågan och lönsamhetsförbättring i korten

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Telekomjätten Ericsson tillhör den relativt begränsade skara av bolag i storbolagsindexet OMXS30 som ligger på plus i år. Aktien har studsat upp knappt 40 procent sedan Stockholmsbörsen bottnade i mitten av mars, och Ericsson-aktien summerar cirka 15 procentenheter bättre än index så här långt i år. Ericsson har hittills sett en relativt begränsad påverkan från Covid-19-utbrottet. Verksamheten framstår som relativt motståndskraftig, även på tillverkningssidan där bolaget har tillverkningsanläggningar över hela världen.

Datatrafiken i nätverken och efterfrågan på kommunikationstjänster har ökat under coronakrisen genom mer distansarbete. Som en av de största telekomleverantörerna gynnas Ericsson av den pågående utrullningen av 5G, där bolaget har en stark position. Ericssons 5G-utrustning används i 29 driftsatta nät på fyra kontinenter. Även om det fortfarande finns viss risk för lite mjukare efterfrågan kortsiktigt på grund av coronakrisen, ser tillväxtutsikterna attraktiva ut på medellång sikt.

Ericssons vd Börje Ekholm presenterade nyligen en kvartalsrapport som föll aktiemarknaden i smaken, trots att den organiska tillväxttakten backade med 2 procent efter sex kvartal i rad med organisk tillväxt. Ett positivt tecken var den höga tillväxten på Ericssons största marknad Nordamerika. Affärsområdet Networks är Ericssons kärnverksamhet och utgör cirka 70 procent av den totala omsättningen. I första kvartalet växte Networks med 5 procent, dessutom med en rekordhög bruttomarginal kring 45 procent.

Positivt är att Ericsson håller fast vid sina prognoser för 2020, där marknaden för radioaccessnät (RAN) förväntas öka med 4 procent under 2020 och med 0 procent genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2019-2024. Bolaget bedömer att försäljningen tar fart under andra halvåret 2020 tack vare 5G-utbyggnaden i Kina samt 5G-implementeringar från T-Mobile i USA, nu när sammanslagningen av de båda operatörerna Sprint och T-Mobile är klar.

Näst största affärsområdet Digital Services fortsätter dock att underprestera och omsättningen föll 6 procent samtidigt som förlusterna fortsätter. Sedan Börje Ekholm tog över som vd i januari 2017 summerar förlusten i affärsområdet till 38 miljarder kronor. Ericsson mål är att affärsområdet ska bli lönsamt på helårsbasis och nå en tvåsiffrig rörelsemarginal till 2022. Det är fortfarande lång väg att gå och vår prognos är att Digital Services vänder till vinst i slutet av 2020 och därmed vinst för helåret 2021. Samtidigt finns överraskningspotential i vinstprognosen om vändningen går snabbare än väntat inom Digital Services.

Ericsson är en av världens största telekomleverantörer och har med sin starka 5G-position goda tillväxtutsikter i den pågående 5G-utbyggnaden. Verksamheten framstår dessutom som  motståndskraftig under coronakrisen, vilket ger stöd. Vi ser flera katalysatorer som kan trigga uppjustering i vinstprognoserna, bland annat utvecklingen inom Digital Services samt ökade investeringar, primärt i Nordamerika. I våra prognoser förväntar vi oss att tillväxten och lönsamheten tar fart andra halvåret 2020 och att 2021 blir lite av ett skördeår med en rörelsemarginal som klättrar till drygt 11 procent.

Även om aktien har utvecklats starkt relativt Stockholmsbörsen och jämförbara konkurrenter, finns det fortsatt uppsida i aktien. Vår riktkurs 95 SEK är baserad på en sum-of-the-parts-värdering, där Networks utgör det stora värdet, följt av patenträttigheterna. Ericsson är dessutom väl kapitaliserat med en stor nettokassa, som kan komma väl till hands. Direktavkastningen i år och nästa år förväntas ligga mellan 2 och 3 procent.

  Ericsson – Stabil efterfrågan och lönsamhetsförbättring i korten (Köp, riktkurs 95 SEK)

  • En av världens största telekomleverantörer
  • Stark position inom 5G ger goda tillväxtutsikter i den pågående 5G-utbyggnaden
  • Verksamheten framstår som relativt motståndskraftig under coronakrisen, även på tillverkningssidan med flera olika produktionsanläggningar
  • Största affärsområdet Networks utvecklas väl
  • Stark efterfrågan på Ericsssons största marknad Nordamerika
  • 5G-utbyggnad i Kina och 5G-implementeringar från T-Mobile i USA ger starkt stöd åt andra halvåret
  • Stor förbättringspotential inom näst största affärsområdet Digital Services
  • Stark balansräkning med stor nettokassa
  • Attraktivt värderad aktie med flera katalysatorer som kan trigga uppjustering i vinstprognoserna
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 95 SEK

    Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

    Skriv upp dig här 


    Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 23 april kl.06:16.

    Viktig information

    Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

    Potentiella intressekonflikter

    Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

    Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.