Epiroc – favorit i verkstadssektorn

Världsledande gruvutrustningsbolaget Epiroc knoppades av från Atlas Copco för drygt ett år sedan. Epiroc tillverkar utrustning för bergbrytning, borrning och rivning. Gruvindustrin står för drygt 70 procent av omsättningen och kunder inom infrastruktur för den resterande delen.

I juli rapporterade Epiroc ett rekordkvartal för såväl intäkter som rörelseresultat. Den organiska orderingången föll mindre än väntat samtidigt som rörelsemarginalen fortsatte att förbättras med hjälp av bland annat effektivitetsåtgärder och höjda priser.

Aktiviteten och produktionen inom gruvindustrin är fortsatt robust på en hög nivå. Enligt bolaget investerar kunder i ny utrustning, även om de är fortsatt försiktiga till att göra stora investeringar. Oro kring effekter från tullar och handelskrig samt svaga konjunktursignaler för den cykliska och exporttunga svenska verkstadssektorn har periodvis pressat sektorn på börsen det senaste året.

Gruvindustrin följer dock sitt eget konjunkturmönster och Carnegie Analys bedömer att gruvindustrin är i början av investeringscykeln. Dessutom gynnas Epiroc av trenden mot ökad andel underjordsborrning. Epiroc har högst organisk tillväxt i sektorn med en genomsnittligt årlig tillväxt om 8 procent de senaste 20 åren. Med 30 procent avkastning på eget kapital är Epiroc bäst i verkstadssektorn. Intäkter från eftermarknaden utgör cirka två tredjedelar av omsättningen vilket stabiliserar intäkterna över en konjunkturcykel.

Carnegie Analys bedömer därför att Epiroc har goda möjligheter att uppvisa en stabil tillväxt över hela gruvkonjunkturcykeln samt potential till fortsatta rörelsemarginalförbättringar. Epiroc har dessutom en aktiv förvärvsstrategi och har under 2019 förvärvat tre bolag Även om vi har en fortsatt generell undervikt mot verkstadssektorn är Epiroc en av våra favoriter i sektorn. Riktkursen har successivt justerats upp under året, från 105 SEK till nuvarande 115 SEK.

Epiroc – favorit i verkstadssektorn (Köp, riktkurs 115 SEK)

 • Gynnas av att gruvindustrin befinner sig i en tidig fas i investeringscykeln
 • Epiroc har högst organisk tillväxt (9 procent per år de senaste 20 åren) och avkastning på eget kapital (30 procent) i sektorn
 • Hög andel eftermarknadsintäkter skapar motståndskraft vid konjunkturnedgång
 • Goda förutsättningar för tillväxt och förbättrad rörelsemarginal
 • Värdering är fortsatt attraktiv
 • Riktkursen 115 SEK baseras på en ev/ebita-multipel om 13,5x på 2020 års prognos, vilket motsvarar en motiverad premie på 15 procent relativt storbolagen i den nordiska verkstadssektorn

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 19 juli kl. 6:12.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.