Epiroc – Väl positionerad i stark gruvkonjunktur

Oro för tullar, handelskrig och en inledande konjunkturavmattning för den cykliska och exporttunga svenska verkstadssektorn satte press på kurserna under hösten. Avmattningen i Kina har medfört viss svaghet för råvarusektorerna och därmed även för flera av våra stora verkstadsbolag, där Atlas Copco, Sandvik och Epiroc föll kraftigt under sista kvartalet. Samtidigt har vinsterna inte nedreviderats i samma omfattning, vilket medfört att värderingen blivit mer attraktiv. Även om vi har en fortsatt generell undervikt mot verkstadssektorn finns intressanta aktier.

Epiroc – Väl positionerad i stark gruvkonjunktur (Köp, riktkurs 105 SEK.)

  • Avknoppning 2018 från Atlas Copco och världsledande inom gruvutrustning
  • Gynnas av att gruvindustrin befinner sig i en uppåtgående investeringscykel
  • Epiroc har högst organisk tillväxt och avkastning på eget kapital i verkstadssektorn
  • Hög andel av intäkterna från eftermarknad skapar motståndskraft vid konjunkturnedgång
  • Enligt bolaget fortsätter efterfrågan att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt, det vill säga marknadssentimentet förväntas vara fortsatt bra
  • Riktkursen 105 SEK baseras på en ev/ebita-multipel om 14,5x 2019 års prognos, vilket motsvarar en motiverad premie på 15-20% relativt storbolagen bland de nordiska verkstadssektorn

     

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 6 februari kl. 08:12.

 

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.