Framgångsrik förvärvsstrategi och attraktiv organisk tillväxtprofil

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Måndagens vaccinbesked blev startskottet på en snabb sektorrotation på börsen, där tidigare coronavinnare hamnade högt upp på förlorarlistan. De tre största gamingbolagen Embracer, Paradox och Stillfront har alla handlats ner cirka 20 procent från kurstoppen på bara några dagar. Aktierna har visserligen gått starkt under året, men rekylen är överdriven och har skapat ett bra ingångsläge. Strukturella trender talar fortsatt för gaming, konjunkturkänsligheten är låg och coronapandemin är långt ifrån över. Embracer är en av Carnegie Analys två favoriter i gamingsektorn. Vi tilltalas av den framgångsrika förvärvsstrategin och den organiska tillväxtprofilen i bolaget, givet de stora investeringarna i spelutveckling och starka pipeline med nya titlar.

Gamingsektorn har vuxit fram som en egen sektor på Stockholmsbörsen de senaste åren. Embracer, Paradox och Stillfront är de tre största gamingbolagen, som tillsammans har ett börsvärde på över 125 miljarder SEK. Embracer och Stillfront är förvärvsdrivna och har starka ägare med stor kunskap om branschen. Sektorn gynnas starkt av digitaliseringstrenden, lägre distributionskostnader och en ökad konsolidering. Övergången till mobila plattformar, streaming och abonnemang är andra strukturella trender som gynnar den underliggande tillväxten. Gamingsektorn har också visat sig vara en tydlig karantänvinnare, så kallade Stay-at-home-stocks.

Embracer Group, som tidigare hette THQ Nordic, är moderbolaget till Sveriges största gamingkoncern. Aktien har rusat 1 700 procent sedan noteringen på First North i slutet av 2016 och fördubblats sedan vi lyfte fram Embracer som veckans aktiecase i februari. Vd och huvudägare är Lars Wingefors, som äger 29 procent av kapitalet och 42 procent av rösterna. Omsättningen har snabbt lyft från 500 miljoner kronor 2016 till 8,3 miljarder kronor innevarande år enligt våra prognoser. Antalet anställda är drygt 4 000, i någon av bolagets 33 interna utvecklingsstudios i Sverige, Europa och USA.

Embracer utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Portföljen är bred med över 170 egna varumärken. De utgör drygt 70 procent av omsättningen inom affärsområdet Games, som i sin tur utgör knappt 80 procent av omsättningen i Embracer. Resterande delen är affärsområdet med förläggarverksamhet. Inom spelutvecklingsdelen Games dominerar spelplattformen konsol följt av pc. Andelen digital försäljning har klättrat till drygt 70 procent, vilket är lägre än de andra börsnoterade större svenska gamingbolagen.

Det Karlstadbaserade gamingbolaget har framgångsrikt expanderat via en förvärvsstrategi som går ut på att addera förläggare, studior och varumärken för att öka tillväxt och diversifiering. Sedan bolaget grundades 2011 har ett 50-tal förvärv av spelvarumärken eller spelutvecklingsstudios genomförts. I år har närvaron ökat inom bland annat mobilspel efter förvärvet av Deca Games. Likaså inom Virtual Reality genom förvärvet av Vertigo Games. 

Efter alla förvärven är Embracer näst störst mätt i omsättning bland europeiska börsnoterade spelbolag, snäppet efter den franska spelutvecklaren och distributören Ubisoft. I oktober fylldes kassan på med 6 miljarder kronor i en riktad emission. Förvärvsresan har därmed goda förutsättningar att fortsätta för Embracer i gamingbranschen, som växer tvåsiffrigt per år.

På Carnegie Analys prognoser för 2021 värderas aktien till EV/EBITA 19 gånger, vilket är attraktivt givet gamingsektorn samt bolagets M&A-historik, förbättrade kvaliteten i titelsläppen och välinvesterade pipeline av nya titlar. Rekommendationen är Köp, med riktkursen 225 SEK som baseras på kassaflödesvärdering (DCF) och relativvärdering.

Embracer – Framgångsrik förvärvsstrategi och attraktiv organisk tillväxtprofil (Köp med riktkurs 225 SEK)

 • Gamingsektorn växer tvåsiffrigt per år och gynnas starkt av digitaliseringstrenden, lägre distributionskostnader och en ökad konsolidering
 • Embracer har en framgångsrik förvärvsstrategi och attraktiv organisk tillväxtprofil, givet de stora investeringarna i spelutveckling och stark pipeline med nya titlar
 • Ökad andel egna varumärken och digital försäljning förbättrar marginalerna successivt de närmaste åren
 • Välfylld kassa möjliggör fortsatt hög M&A-aktivitet
 • Vår riktkurs 225 SEK baseras på kassaflödesvärdering (DCF) och relativvärdering

  Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

  Skriv upp dig här 


  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 13 november kl.07:12.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.