Electrolux – betydande vinstlyft och avknoppning lockar 2020

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Vitvarujätten Electrolux lyfte vi fram som Veckans Aktie i maj. Aktien handlades då kring 220 kronor och har utvecklats nästan dubbelt upp jämfört med Stockholmsbörsens 7 procent under samma period. Electrolux är ett fortsatt intressant aktiecase, inte minst då den stundande avknoppningen av affärsområdet ”Professionella Produkter” nu är annonserat till första kvartalet 2020. Beskedet fick aktien att studsa upp till 260-kronorsnivån, men har sedan rekylerat tillbaka.

För 2020 ser vi ett betydande resultatlyft, till stor del drivet av kostnadseffektiviseringar och normaliserade investeringar. Dessutom finns goda förutsättningar för en positiv effekt från lägre råvarupriser, efter de senaste årens motvind.

Den kvarvarande konsumentdelen vässas ytterligare genom ett antal effektiviseringsåtgärder, som enligt bolaget väntas generera årliga besparingar på omkring 500 miljoner SEK, med full effekt från 2022. Besparingen ska adderas till tidigare aviserade kostnadsbesparingarna från Electrolux investeringsprogram. Med full effekt från 2024 förväntar sig Electrolux årliga kostnadsbesparingarna för konsumentverksamheten bli cirka 3,5 miljarder SEK.

Carnegie Analys bedömning är att effekterna av effektiviseringsåtgärderna kommer börjar synas inom konsumentdivisionen under 2020. Kombinerat med potentialen för lägre insatskostnader 2020 (som inte ligger i våra prognoser i detta skede), flera produktlanseringar under 2019 och normaliserade marknadsföringskostnader bedömer vi att rörelsemarginalen 6 procent är inom räckhåll redan 2020. Det är på samma nivå som bolaget har presterat historiskt. När fulla potentialen av kostnadsbesparingsprogrammet nås bör rörelsemarginalen etablera sig över 6 procent.

Electrolux har nyligen aviserat att affärsområdet ”Professionella Produkter” börsnoteras under första kvartalet 2020. En extra bolagsstämma hålls den 21 februari 2020 för att fatta beslut om utdelning till samtliga aktieägare. Affärsområdet är verksamt inom främst köks- och tvättutrustning och har en högre tillväxt och väsentligt bättre lönsamhet än övriga Electrolux. Även om Professionella produkter bara utgjorde 7 procent av omsättningen under 2018, bidrog affärsområdet med en dryg femtedel av rörelseresultatet.

2020 har alla förutsättningar att bli ett intressant år för Electrolux med ett rejält vinstlyft, motsvarande en tillväxt i vinst per aktie på 34 procent samt en trigger i form av avknoppningen av affärsområdet ”Professionella Produkter”. Flera tidigare avknoppningar på Stockholmsbörsen har varit framgångsrika, inte minst Atlas Copcos utdelning av Epiroc.

Vår motiverade riktkurs är 295 SEK, baserat på en så kallad SOTP-värdering (Sum Of The Parts), det vill säga summan av värdet av de olika delarna. För affärsområdet Professionella produkter åsätts en EV/EBIT-multipel på 14x, motiverat av väsentligt högre marginaler, tillväxt och konsolideringsmöjligheter. Multipeln är på samma nivå som för jämförbara bolag. För konsumentdelen används motsvarande EV/S 0,53x på vår prognos för 2020.

  Electrolux – betydande vinstlyft och avknoppning lockar 2020 (Köp, riktkurs 295 SEK)

  • Konsumentdelen är på god väg att väsentligt förbättra rörelseresultatet 2020, när effektiviseringsåtgärderna börja bita.
  • Kombinerat med goda utsikter för lägre insatskostnader, produktlanseringar under 2019 och normaliserade marknadsföringskostnader är rörelsemarginalen 6 procent inom räckhåll redan 2020
  • Stark balansräkning, i princip obelånad, som möjliggör antingen M&A eller utskiftning i form av aktieutdelning
  • Vårt motiverade värde på aktiekursen 295 SEK, baseras på summan av värdet av de olika delarna, där affärsområdet Professionella Produkter åsätts multipeln EV/EBIT 14x och för konsumentdelen EV/S 0,53x på vår prognos för 2020.
  • Carnegie Analys rekommenderar köp med riktkursen 295 SEK.

    Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

    Skriv upp dig här 


    Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 28 oktober kl.06:58.

    Viktig information

    Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

    Potentiella intressekonflikter

    Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

    Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.