Elekta – fortsatt stark ordertillväxt

Strålterapibolaget Elekta är ett av de världsledande bolagen inom utrustning för strålbehandling av cancer.

Det finns en strukturell tillväxt inom detta segment i takt med att välfärden ökar i tillväxtmarknader och efterfrågan på avancerad vård ökar på dessa.

Ytterligare strukturell tillväxt finns globalt i en befolkning som lever längre och därmed kommer att behöva mer cancervård under sin livstid.

Elekta rapporterade en stark rapport för fjärde kvartalet i deras brutna räkenskapsår. Rapporten överträffade både Carnegies och marknadens förväntningar på resultat, omsättning och orderingång.

Den starka avslutningen på räkenskapsåret tycker vi indikerar ett bolag i gott skick. Lönsamheten mätt som EBITA marginal kom in på 17.8% vilket är i stort sett i linje med den prognos bolaget själva gav för räkenskapsåret. Det stärker oss i vår analys att bolaget kommer nå sina lönsamhetsmål för innevarande år också.

Elekta har hittills tagit 45 ordrar för sin omtalade nya produkt Unity som kombinerar en traditionell linjäraccelerator för att stråla cancertumörer med en magnetkamera som gör det möjligt att visualisera vad som händer inne i kroppen under själva behandlingen. Fördelen med detta är att man kan begränsa strålning av frisk vävnad.

Bolaget är på god väg att nå sitt mål om 75 Unity ordrar fram till mitten av år 2020. Med en prislapp på 8-10 miljoner dollar och att antalet installationer av Unity dubbleras detta räkenskapsår börjar detta ge betydande bidrag till försäljningen.

Samtidigt är Elekta’s vinstkvalitet avsevärt mycket bättre än för några år sedan, med konservativ redovisning, bra kassaflöden och en stark balansräkning. Vi räknar med att bolaget är skuldfritt inom några kvartal, vilket kommer kunna öppna upp möjligheter för att skifta ut mer pengar till aktieägarna.

Med en fortsatt stark ordertillväxt (+8% både i kvartalet och helåret) och en tecken på en förbättrad bruttomarginal tror vi att Elekta går in i en period med kraftig vinsttillväxt kommande år och räknar med att vinsten per aktie kan öka med mer än >20% i snitt per år.

Värderingen är inte låg i absoluta tal, men Elekta handlas numera med en rabatt jämfört med många andra snabbväxande nordiska medtech-bolag. Vi har en Köprekommendation och en riktkurs på 150 kronor som baseras på ett 12-månaders framåtblickande P/E-tal på 30x.

Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 26 maj  kl. 07:26.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.