Coor – defensivt case med attraktiv värdering

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Coor-aktien har drabbats hårt av coronakrisen, som kortsiktigt har en väsentlig negativ påverkan på verksamheten. På endast en månad tappade Coor-aktien hela 60 procent av börsvärdet. Första kvartalet blev dock klart bättre än befarat och idag är halva kursraset återhämtat. Vår bedömning är att Coors verksamhet normaliseras under 2021, vilket bör resultera i ett väsentligt högre kassaflöde än under 2020. Coors absoluta och relativa värdering är attraktiv och vi rekommenderar köp med riktkursen 80 SEK.

Coor är marknadsledande i Norden med en marknadsandel kring 40 procent inom integrerade fastighetstjänster (IFM, integrated facility management). Det innebär alla typer av tjänster som hanterar servicen kring en arbetsplats såsom städning, mat, post, reception och fastighetsskötsel. När flera av dessa tjänster levereras tillsammans, kallas det för integrerade fastighetstjänster.

IFM-marknaden utgör en relativt liten av den totala FM-marknaden. IFM växer dock snabbare än FM (facility management), som grovt sett följer BNP-utvecklingen. Outsourcingtrenden ökar efterfrågan på IFM, där kunderna får lägre kostnader och enklare administration. IFM utgör cirka 60 procent av Coors totala omsättning. Geografiskt utgör Sverige hälften av omsättningen, Norge en fjärdedel och resterande del i Danmark och Finland.

Coor har en övertygande historik och har vuxit snabbare än IFM-marknaden de senaste åren, som växer i storleksordningen med cirka 5 procent per år. Coors organiska tillväxt på rullande tolv månader har alltid varit positiv. 2020 ser dock ut att bli det första året utan organisk tillväxt, givet den kraftiga nedgången under andra kvartalet. Även den historiska vinstutvecklingen övertygar med en årlig genomsnittlig ökning av EBITA på cirka 9 procent per år sedan 2012.

Coor är i grunden ett defensivt case med en hög andel fasta abonnemangsintäkter. De utgör cirka 70-80 procent av omsättningen och ger bolaget stabilitet. Det starka kassaflödet under första kvartalet var ett styrkebesked, då viss oro fanns kring skuldsättningen som dock ligger under bolagets finansiella mål. Den tillbakadragna utdelningen sänker också den finansiella risken. Coor ser ut att ha parerat intäktstappet relativt väl under innevarande kvartal, främst på grund av att cirka 20 procent av Coors anställda omfattades av korttidspermittering eller uppsägning.

De senaste åren har Coor även påbörjat en förvärvsresa, med tre bolag under 2018 och ett bolag förra året. Sannolikheten har även ökat för att någon lägger ett bud på Coor, givet den tillbakapressade värderingen, starka marknadspositionen och ägarbilden.

Värderingen är attraktiv såväl i absoluta som relativa tal. I vårt basscenario bedömer vi att aktien kan motivera kursen 90-100 SEK i ett treårsperspektiv. Vår nuvarande riktkurs är dock 80 SEK, och baseras på 6-12 månaders sikt. Det motsvarar EV/EBITA 19x och ett justerat P/E-tal på 21x på vår prognos för 2021, som bör bli ett normaliserat år. Den tillbakadragna utdelningen om 4,4 SEK per aktie motsvarar 7,7 procent direktavkastning, vilket indikerar att aktien är lågt värderad given en normaliserad konjunktur och ger stöd åt caset.

Coor – defensivt case med attraktiv värdering (Köp, riktkurs 80 SEK)

  • Aktien hårt drabbad av coronakrisen

  • Coor är marknadsledande i Norden inom integrerade fastighetstjänster

  • Coor växer snabbare än marknaden de senaste åren

  • Outsourcingtrenden ökar efterfrågan strukturellt

  • EBITA har vuxit årligen med i genomsnitt cirka 9 procent per år sedan 2012

  • Överraskande starkt första kvartal med stabilt kassaflöde

  • Coor har påbörjat en förvärvsresa de senaste åren

  • Bolaget är dessutom en tydlig uppköpskandidat, givet den attraktiva värderingen, ägarbilden och marknadspossitionen

  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 80 SEK, motsvarande EV/EBITA 19x vår prognos för 2021, som bör bli ett normaliserat år

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 8 maj kl.07:06.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.