Boozt – hög strukturell tillväxt med attraktiv relativvärdering

Den tidigare uträknade detaljhandelssektorn har tagit revansch i år och är den sektor som har gått starkast på Stockholmsbörsen under 2019 med drygt 40 procent. Anledningen är H&M:s comeback. Även e-handlaren Boozt har trots en svängig kursutveckling stigit med 40 procent i år. I nuläget handlas aktien kring samma nivå som introduktionskursen 62 kronor i maj 2017, motsvarande ett börsvärde på 3,6 miljarder kronor. Det finns dock goda förutsättningar att förbättra rörelsemarginalen samtidigt som den höga tillväxten fortsätter. Vinsttillväxten kan därmed bli betydande de närmaste åren, vilket inte är inprisat i aktien.

Boozt är ett nordiskt teknikbolag som säljer mode och skönhetsprodukter online med över 1,5 miljoner aktiva kunder vid halvårsskiftet. Fokus är den nordiska konsumenten där Sverige och Danmark utgör en tredjedel vardera av bolagets totala omsättning.

Sortimentet kan beskrivas som mellanpris och strax därutöver. Boozt saknar egna varumärken. I senaste rapporten låg det genomsnittliga ordervärdet på  801 kronor, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år.

Halvårsrapporten övertygade med en hög tillväxttakt på 26 procent samtidigt som rörelsemarginalen förbättrades, efter tre kvartal i rad med kontraktion. Minustecken var att finanschefen tillika medgrundaren har bestämt sig för att lämna bolaget januari 2020.

Boozt upprepade sitt tillväxtmål om minst 27 procent för 2019 samt en högre rörelsemarginal (2,3 procent) än 2018. Företagsledningen bekräftade även det medellånga finansiella målet om 6 procent och att det kunde uppnås så tidigt som 2022, givet att bruttomarginalen inte faller ytterligare.

Boozt – hög strukturell tillväxt med attraktiv relativvärdering (Köp, riktkurs 70 SEK)

 • Boozt är en strukturell vinnare på onlinemarknaden i Norden med få verkliga lokala utmanare, undantaget Zalando
 • Med relativt enkla jämförelsekvartal framöver, lagerutförsäljning och ökat fokus på rörelsemarginalutvecklingen, bör vinsttillväxten bli betydande de närmaste åren
 • Carnegie Analys bedömer att vinsten per aktie mer än fördubblas mellan 2019 och 2021, vilket innebär en betydande vinsttillväxt
 • Nuvarande värdering på ev/s 0,7 och ev/ebit 23 på vinstestimaten för 2020 indikerar en rabatt på 30 till 40 procent relativt jämförbar sektor, vilket är svårt att motivera givet att Boozt har en högre tillväxttakt
 • Med en rabatt på 20 procent relativt jämförbar sektor, landar vi i riktkursen 70 SEK.
 • Om rörelsemarginalen dessutom når bolagets mål om 6 procent år 2022 finns en betydande uppsida. Carnegie Analys estimat är 4 procent rörelsemarginal år 2022

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 16 augusti kl. 6:22.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.