Alltmer duvaktiga signaler från Riksbanken

Signalerna om vikande inflationstryck i Sverige blir allt fler. Samtidigt signalerar Riksbanken ett lugnare tempo i räntehöjningarna framåt.

Det mest intressanta i torsdagens färska april-barometer från Konjunkturinstitutet är att inflationstrycket avtar.

Barometern visar också att hushållens stora pessimism minskar en aning och tillverkningsindustrins indikator ligger fortfarande på en normal nivå. Maskinindustrin fortsätter dock att försvagas med både sämre orderingång och sämre utsikter att höja försäljningspriserna. Hälften av tjänstebolagen uppger otillräcklig efterfrågan.  Bygg- och anläggningssektorn ser en viss ljusning det kommande året – de ser att orderstockarna slutar försämras och de anställer fler.

Annan prisbild. Detaljhandeln är pressad och allt färre företag väntar sig högre priser de kommande månaderna – se raset i grafen nedan. Två av tio bolag i dagligvaruhandeln ser nu till och med prissänkningar (!)

Inflation vs vinst. Dessa avtagande prisförväntningar är positiva nyheter för inflationen och Riksbanken – men dessvärre dåliga nyheter för bolagens lönsamhet. Redan under perioden med höjda försäljningspriser har lönsamheten fallit och nu väntar mindre prishöjningar samt svag efterfrågan.

Riksbanken – ny fas

Vad har hänt? Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 50 punkter igår till 3,50 procent – räntan var noll för ett år sedan. Motiveringen till höjningen var att inflationen varit nästan 1,5 procentenheter högre än deras egen prognos de senaste månaderna och konjunktursignalerna har varit mindre svaga än befarat.

Budskapet var dock aningen duvaktigt och två av fem röstande direktionsledamöter ville bara höja 25 punkter. Riksbanken säger rakt ut att det sannolikt blir 25 punkter till – antingen i juni eller i september.

De går nu in i en ny fas där de snart pausar åtstramningarna och låter gjorda räntehöjningar verka. Skälen är att omvärldens centralbanker pausar snart, inflationen kommer mattas av och Sverige går mot recession med nära nolltillväxt 2024 (se prognostabellen nedan).

Riksbankens resonemang. De är hoppfulla om att fallande råvaru- och insatsvarupriser med eftersläpning kommer synas i producentledet. Prisplanerna hos företag som producerar konsumentvaror avtar vilket också talar för lägre inflation.

Thedéen var dock på presskonferensen mycket tydlig med att det är en enormt stor osäkerhet kring inflationen. Riksbanken betonar att de själva haft fel på kort sikt, inte bara på lång sikt.

Slutsatsen är att räntebanor från centralbanker ska tas med en nypa salt. Månadsökningarna i Sveriges kärninflation 0,6% M/M – att jämföra med de 0,2% som Riksbanken vill se. De senaste årens prognosmissar verkar enligt Thedéen göra att de sannolikt dröjer lite extra länge innan de sänker.

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar