2023 kan gynna aktiva aktörer

Först svagt, sedan återhämtning i slutet av året. Så bedömer Carnegie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg det stundande börsåret 2023. Artikeln är ett utdrag från Carnegies kundmagasin Insikt, januari 2023.

Läs tidningen

Insikt

Logga in här

Stockholmsbörsen har haft ett minst sagt volatilt 2022. Det breda indexet OMXSPI ham­nade i en brant och lång utförs­backe som inleddes redan i januari. Krigsutbrott, energikris och ske­nande inflation drog successivt ned OMXSPI med som mest 33 procent fram till mitten av oktober.

Den 10 november publicerades USA:s inflationssiffra (KPI) för oktober, som visade lägre infla­tion än väntat. Världens börser drog en lättnadens suck. Stock­holmsbörsen hade en av sina bästa dagar under 2022 och steg drygt 4 procent. Sedan botten den 13 oktober har Stockholmsbörsen när detta skrivs klättrat 20 procent.

Den skenande inflationen sticker ut mest under börsåret, säger Car­negie Private Bankings aktiechef Karl Hedberg när han summerar börsåret 2022.

– Inflationen tog i princip alla på sängen. Initialt bedömdes den som övergående, sedan konsta­terades den tvärtom vara väldigt ihållande. Det triggade en väldigt snabb normalisering av räntenivå­erna, som i sin tur satte fart på ett antal sektorrotationer.

Marknaden fick bråttom att lämna högt värderade tillväxtbolag, en ränteberoende fastighetssektor och högt skuldsatta bolag. Fokus hamnade på mer traditionella bolag med stabila balansräkningar. En och annan bubbla sprack också. 2022 blev ett turbulent börsår med negativ avkastning.

Hur slutar börsåret 2023?

– Om vi stänger kring den här nivån, begränsar det potentia­len för 2023. Jag tror risken finns att börsen faller under den för­sta delen. Troligen återhämtar sig börsen mot slutet av året. Summe­rat skulle det innebära att börsen landar någorlunda oförändrat när vi stänger 2023. Det innebär att utdelningen blir en viktigare kom­ponent för att nå positiv avkast­ning. För aktiva investerare har 2023 därför potential: Man kan utnyttja tillfällig svaghet för att öka sin aktieexponering och där­med positionera sig för en starkare period mot slutet på året.

Novembersiffran för den ame­rikanska – liksom den svenska – inflationstakten blev något lägre än väntat. Marknaden vågar nu i större utsträckning tolka det som att vi är nära inflationstoppen eller redan har passerat den, vilket kan tala för att vi har nått räntehöjningscykelns slutfas.

– Mycket av den senaste tidens börsstyrka bygger på antagandet att centralbankerna lugnar ned sig. Risken för bakslag har därför ökat.

Om inflationen håller sig kvar på höga nivåer, måste centralban­kerna behålla räntan på en högre nivå än vad marknaden i nuläget bedömer, påpekar Karl Hedberg. Mycket talar för att centralban­kerna, med amerikanska Federal Reserve i spetsen, vill föra en fort­satt stram politik för att undvika att marknaden för snabbt diskon­terar framtida räntesänkningar.

Givet att vinstprognoserna för 2023 troligen är för höga, så är dagens börsvärdering inte till­räckligt attraktiv om vinsterna krymper. Många företag har reagerat på inflationsmiljön med pris­höjningar och ser goda möjligheter att fortsätta på den vägen.

– Om effekten av prishöjning­arna dröjer sig kvar samtidigt som kostnaden för olika insatsvaror faller stiger vinsterna. Å andra sidan är det stor risk för att efter­frågan faller 2023. Dessutom har den senaste tidens starka börsutveckling primärt drivits av indu­stribolag, och det vore minst sagt förvånande om inte industrikon­junkturen försämrades.

Aktiechefens portföljtips 2023

  • Styrka belönas: 2023 gynnas bolag med starka balansräkningar och en god utdelningspotential.
  • Leta kursförlorare: Krydda gärna portföljen med selektiva aktier. Många nedpressade bolag kommer att bevisa sin affärsidé och upprätthålla vinsten.
  • Hälsovårdssektorn är extra intressant givet vinsttillväxten, konjunkturoberoendet och att sektorn sannolikt gynnas av den stundande kinesiska återöppningen.
  • Pricing power: Infla­tionsmiljön gör det fort­satt viktigt att välja bolag som kan sätta sina egna priser. Generellt har svenska industribolag visat sig vara väldigt bra på att skicka vidare sina kostnader till kunderna. Hög bruttomarginal och stor eftermarknad är ofta en god indi­kation på pricing power

Relaterade artiklar

Från inflationsoro till vinstfokus
Börskommentar

Från inflationsoro till vinstfokus

Riskaptiten stiger och världens börser klättrar vidare. Rapportperioden ger viktiga pusselbitar om vinstutvecklingen och nästa...