”Utsikter för verkstadssektorn 2020”

Carnegie Private Banking arrangerade nyligen ett seminarium med våra investeringsstrateger och aktie- och bolagsanalytiker på temat ”Investeringsåret 2020”. Verkstadsanalytiker Johan Wettergren ser risk för viss nedjustering av vinstnivån i verkstadssektorn på kort sikt men ser ändå att det finns stöd för de högre värderingsmultiplarna, efter kursrusningen det senaste året. Han ser fortsatt stor potential i de tre sektorfavoriterna.

Den svenska verkstadssektorn har haft en överraskande stark utveckling på börsen det senaste året. Sektorn har klättrat 40 procent på tolv månader och därmed utvecklats bättre jämfört med såväl den europeiska som globala verkstadssektorn.

– De svenska verkstadsbolagen tenderar att vara tidigt cykliska. Det hänger ihop med att när riskpremien faller, då brukar de svenska bolagen gå bättre än sina europeiska jämförbara bolag, som i sin tur tenderar att vara av en något mer defensiv karaktär, säger Johan Wettergren, verkstadsanalytiker på Carnegie Securities.

Gradvis återhämtning av tillväxten andra halvåret

Vinsterna i verkstadssektorn har klättrat ganska stadigt uppåt de senaste två åren. De senaste sex månaderna har vinsterna dock planat ut och reviderats ner något. Konjunkturen har kylts av under hösten såväl globalt som i Sverige. Vinstavmattningen har dock i princip balanserats av den försvagade svenska kronan. Den senaste tiden har dock kronan stärkts, vilket bör leda till en viss nedjustering av vinstnivån för verkstadssektorn under 2020.

– Underliggande har det egentligen inte hänt särskilt mycket, jämfört med det scenario som vi hade för ett halvår sedan. Q4-rapporterna kommer sannolikt sekventiellt vara lite sämre än Q3 och sedan rör vi oss sannolikt sidledes in i årets första kvartal.

För 2020 förväntar sig Carnegie Securities i genomsnitt en organisk omsättningstillväxt på 3 procent för de svenska verkstadsbolagen som ingår i bolagsuniversumet. De lite större bolagen hamnar kring nolltillväxt, med en negativ tillväxt under första halvåret följ av gradvis återhämtning under andra halvåret 2020. Vinsterna (EBITA) förväntas växa med 8 procent under 2020 jämfört med 2019.

Stöd för högre värderingsmultiplar

Med stigande börskurser men i princip stillastående vinstnivå har värderingsmultiplarna i svensk verkstadssektor kommit upp och ligger nu 15 procent över det historiska sektorgenomsnittet (sedan 2000). Historiskt har den svenska verkstadssektorn handlats med en premie på 7 procent relativt den europeiska verkstadssektorn. Dagens premie på 10 procent sticker därmed inte ut nämnvärt.

– Idag har vi en helt annan räntemiljö, vilket ger stöd åt högre multiplar. Samtidigt bedömer vi att vinstrevideringstrenden inte kommer vara särskilt positiv under 2020 för sektorn, speciellt inte under första halvåret.

Johan Wettergren avslutade med en genomgång av Carnegie Securities tre aktiefavoriter i verkstadssektorn: Epiroc, Sandvik och Volvo.

Gruvutrustningsbolaget Epiroc har vuxit med i genomsnitt 9 procent per år över en 20-årsperiod. Det är bäst i sektorn och indikerar en god motståndskraft i verksamheten. Epiroc har goda defensiva kvaliteter som motiverar högre värderingsmultiplar. Bolaget dominerar branschen för gruvutrustning under jorden tillsammans med Sandvik.

Sandvik har stöpts om till ett kvalitetsbolag där lönsamheten nu ligger i topp bland verkstadsbolagen i Norden. Bolaget får dock inte betalt av detta på aktiemarknaden och värderas fortsatt till en rabatt mot sektorn, vilket är omotiverat. Sandvik fortsätter sin renodling när stålaffären sätts på börsen, vilket bör lyfta fram ytterligare värden i aktien.

Även lastbilstillverkaren Volvo har genomfört stora förbättringsåtgärder de senaste åren. Bolaget ska nu bevisa sin förbättrade motståndskraft vid den nedgång i efterfrågan som nu sker, inte minst i USA. Ett negativt vinstscenario ligger redan i vinstprognoserna men trots det är värderingen låg. Likt Sandvik har inte heller Volvo fått betalt för den strukturellt förbättrade motståndskraften i bolaget. Vi ser därför stor kurspotential på sikt. Dessutom är nettokassan urstark, vilket bör resultera i en hög direktavkastning även i år.

Kontakta din rådgivare på Carnegie Private Banking för att få mer information våra aktiecase. Evenemanget i sin helhet finns att tillgå i efterhand för kunder i Carnegie Private Banking.