Oron är här

Centralbankerna har vaknat till slut. Hög inflation urholkar redan konsumenternas plånböcker. Vinsterna är ännu höga, men ränteuppgången pressar värderingarna. Denna artikel är ett utdrag från Carnegie Private Bankings senaste strategirapport från maj 2022.

Läs vår senaste

strategirapport

Logga in här (Carnegie Online)

Rusande inflation, passiva centralbanker, Kinas covid-nedstängningar och Rysslands hot mot Ukraina – det var några marknadsrisker vi pekade ut i strategirapporten Utan skyddsnät i januari. Samtliga har tyvärr realiserats. Inflationsdata överraskar gång på gång uppåt, och såväl i USA som i Europa har obligationsräntorna stigit med 1,50 procentenheter. Runt 30 procent av Kinas ekonomi omfattas i dag av mer eller mindre drastiska nedstängningar. Råvarupriserna klättrade snabbt redan innan Ryssland invaderade Ukraina – kriget har pressat upp dem med ytterligare 30 procent. Det är dåliga nyheter för centralbanker och inflationsutsikter. Prisökningarna ger avtryck i konsumtionsmönstren, och utbudsstörningarna förlängs av såväl Kinas covid-politik som kriget i Ukraina. Konsensusprognoserna för världsekonomin 2022 har reviderats ned till en tillväxt i nivå med den potentiella.
En ljusglimt för aktieplacerare är att USA och Europa öppnar sina ekonomier igen efter pandemin. Turism, transporter och tjänstekonsumtion torde öka ytterligare, och det finns gott om jobb. De flesta företag har sett växande försäljning och än så länge fått acceptans för prishöjningar.
Men Fed och marknaderna står nu inför en minst sagt knepig utmaning: Räntenivån behöver snabbt skruvas upp med ytterligare 2 procentenheter i år, samtidigt som centralbankerna ska banta sina stinna balansräkningar – till och med Riksbanken har inlett normaliseringen.

Tillväxttakten minskar och inflationssiffrorna överträffar målnivåerna med god marginal. Risken för en ekonomisk hårdlandning ökar. Vi väljer därför sedan mitten av april att undervikta aktier. Vinstmultiplarna har kommit ned till rimligare nivåer när obligationsräntor och riskpremier har stigit, men än är aktier inte billiga. Vi ser risk för vinstnedrevideringar när konjunkturen mattas.
1994 upplevde jag som obligationshandlare i London hur Fed lyckades med en av sina få mjuklandningar. Obligationsmarknaden kraschade, men börsen föll bara med 10 procent efter de första räntehöjningarna. Därefter stabiliserades kurserna fram till att obligationsräntorna toppade under fjärde kvartalet. 1995 följde ett starkt börsrally.
Dagens mer utmanande miljö gynnar bolag som har starka balansräkningar och kan sätta sina egna priser. Ett exempel är halvledarsektorn, som är vår ena nya temainvestering. Vårt andra nya investeringstema är det snabbväxande området impact investing, som kombinerar ekonomisk avkastning med positiv samhälls- eller miljöpåverkan.

Till strategirapporten (krävs inloggning)

Författare

Brian
Cordischi

Investeringschef

Relaterade artiklar

”Det är dags att spela defensivt"
Allokering

”Det är dags att spela defensivt"

Många investerare har för mycket svenska aktier och borde diversifiera sig globalt, anser Carnegie Private...

Klibbiga prishöjningar
Allokering

Klibbiga prishöjningar

Månader med särskilt hög inflation går snart ur statistiken. Men faran är inte över för...