”Nuvarande marknadsläge manar till viss försiktighet och begränsad belåning”

Frontfigur för Stenaarvtagarnas nya investmentbolag Formica Capital, vd Olof Cato och Klementina Österberg, vd för inkubatorn GU Ventures. Så såg startfältet ut i Göteborg på årets första Carnegie Efter Börsen – en mötesplats för Carnegies vänner med korta investeringsuppdateringar och mycket affärsnätverkande.

Först upp på scen under torsdagens After Work på ett fullsatt Space 62 i Göteborg var vd för investmentbolaget Formica Capital, Olof Cato (se bild nedan). Han ansvarar för det nystartade investmentbolaget som skapades när Madeleine Olsson Eriksson, dotter till Stenas grundare, tillsammans med barnen sålde sina andelar i investmentbolaget Stena Sessan.

Formica Capitals vd Olof Cato och Carnegies omvärldsstrateg Henrik von Sydow på Carnegie Efter Börsen i Göteborg

Olof Cato berättade om vikten av hållbarhet i ägarstyrningen och hur de knappt 6 investeringsmöjliga miljarderna ska investeras. Det nuvarande marknadsläget manade dock till viss försiktighet, begränsad belåning och prisdisciplin. Bolagets första investering blev 51 procent i it-konsultbolaget Cybercom, en transaktion som genomfördes tidigare i år.

Carnegies omvärldsstrateg Henrik von Sydow och vd Formica Capital  Olof Cato

Ett komplement till stora investmentbolag som Formica Capital är de lokala inkubatorerna, där Klementina Österberg (se bild nedan), vd för GU Ventures orienterade publiken i den göteborgska startup-scenen. Hon pekade på ett starkt innovationsklimat i Göteborg men noterade även ”Göteborgsrabatten” för onoterade bolag i Göteborg jämfört med till exempel Stockholm.

Klementina Österberg, vd GU Ventures och Henrik von Sydow, Carnegies omvärldsstrateg

Klementina Österberg lyfte fram två bolag som hon bedömde skulle kunna bli de första Göteborgsbaserade bolagen att titulera sig unicorn, det vill säga värderas till minst 1 miljard dollar mindre än tio år efter starten: Alzinova och Cellink. Alzinova utvecklar ett vaccin mot Alzheimers och bioteknikbolaget Cellink har utvecklat ett biobläck som kan blandas med levande celler för att utveckla funktionella mänskliga vävnader. Båda bolagen är noterade på First North.

Carnegie Private Bankings aktiechef David Karlsson (se bild nedan) bedömde att konjunkturen var inbromsande men inom ramen för en fortsatt stark ekonomi. Carnegie Analys förväntar sig i nuläget en vinsttillväxt på 9 procent under 2019 vilket i grunden pekar på en fortsatt stabil ekonomisk utveckling. 

Carnegies aktiechef David Karlsson och omvärldsstrateg Henrik von Sydow

Sälj- och marknadschefen Åsa Nordström och chefen för eftermarknad och service, Sandra Hansson (se bild nedan) i det snabbväxande batteriföretaget Alelion avslutade Carnegie Efter Börsen. Samtalen modererades av Carnegies omvärldsstrateg Henrik von Sydow.

Åsa Nordström och Sandra Hansson, Alelion