En skakigare färd

Börsuppgången har imponerat. Men hot mot företagsvinsterna saknas inte. Samtidigt trappas stimulanserna ned – är takten eller riktningen viktigast? Denna artikel är ett utdrag från vår senaste strategirapport: Ökad friktion.

Läs vår senaste

strategirapport

Logga in här (Carnegie Online)

Tillväxten i världsekonomin har toppat, vi nalkas toppen av centralbankernas likviditetsinjektioner och corona är fortfarande en osäkerhetsfaktor. Investerarna rör sig alltså in i mer svårforcerad terräng. Tillväxten torde ligga kvar över trend och snarare dämpas av utbuds- än efterfråge­faktorer: Det är alltjämt brist på halvledarkomponenter, fraktkostnaderna är skyhöga och företagen har svårt att hitta arbetskraft – lönerna accelererar.

Sannolikt står sig efterfrågan, med stöd av budgetstimulanser, företagsinvesteringar och återhämtning i tjänstesektorn. Däremot har skatteuttaget såväl på kapitalvinster som på arbete börjat öka, både i Storbritannien och (snart) i USA. I Kina minskar tillväxten, landet brottas med överbelåning i fastighetssektorn och förvånansvärt kärva tongångar har hörts mot näringslivet på sistone.

Stora centralbanker lättar på likviditetspedalen, medan mindre redan höjer styrräntan. Börsen har hittills tagit detta med jämnmod – en tapering utan tantrum. Pandemins effekter på ekonomin avgörs av kapprustningen mellan vaccin och virusvarianter.

Heta börser och obligationsmarknader närmar sig sannolikt en korrektionsfas. Risken för stigande långräntor i USA ökar om politikerna enas om att höja skuld­taket och Fed drar ned på sina tillgångsköp i snabb takt. Centralbankernas verktygslåda är inriktad på efterfråge­sidan, och att undanröja flaskhalsar i arbetskraftutbudet blir knepigare.

I slutet av augusti tog vi hem vinst och minskade vår övervikt mot aktier – Stockholmsbörsen hade då stigit med runt 30 procent i år. Det är ont om andra attraktiva placeringsmöjligheterna i en miljö präglad av minimala obligationsräntor, låga kreditspreadar och högre inflation. I vårt ena temaavsnitt analyserar vi dessa utmaningar och presenterar några investeringsmöjligheter inom realtillgångar.

Som vi konstaterade i försommarens Allokering och port­följstrategi finns alltjämt avkastning att hämta genom stock picking av bolag som kan sätta sina egna priser och inte är exponerade för risker i nyckfulla leveranskedjor. Vinsterna har återhämtat sig dramatiskt under 2021, och fortsatt (ensiffrig) vinsttillväxt under 2022 är fullt tänkbar mot bakgrund av lagda prognoser för tillväxten i ekonomin. Viruset fortsätter att generera osäkerhet när amerikaner och européer nu söker sig inomhus då vintern nalkas. Höga aktievärderingar och investeraroptimism gör risken för besvikelser stor. Men det finns strukturella tillväxtcase, till exempel inom biotech och hälsovård: Utveckling av läkemedel mot alzheimer är vår andra temainvestering.

Författare

Brian
Cordischi

Investeringschef

Relaterade artiklar

Klibbiga prishöjningar
Allokering

Klibbiga prishöjningar

Månader med särskilt hög inflation går snart ur statistiken. Men faran är inte över för...

Oron är här
Allokering

Oron är här

Centralbankerna har vaknat till slut. Hög inflation urholkar redan konsumenternas plånböcker. Vinsterna är ännu höga,...