”Styrketecken att börsen konsoliderar med en dragning uppåt”

Med börser på rekordnivåer är förväntningarna höga inför den stundande rapportperioden. Viktigt är att bolagen fortsatt lyckas hantera ett stigande kostnadstryck utan att försämra lönsamheten. På kortare sikt visar den tekniska analysen att index har bildat en konsolidering sedan toppen i mitten på april.

På onsdag stänger böckerna för andra kvartalet. Under första halvåret har världens börser utvecklats starkt med Stockholmsbörsen i absoluta toppen med drygt 21 procent, väsentligt bättre än världsindex. USA-börserna, som har utvecklats i linje med världsindex, visar fortsatt styrka och handlas nära rekordnivåer.

I förra veckan kommunicerade finansministern Janet Yellen att inflationen bör falla tillbaka framåt årsskiftet och hon såg inga tecken på att inflationsförväntningarna dragit iväg. I helgen nåddes även en överenskommelse med en grupp senatorer angående Bidens infrastrukturpaket i USA, om än ett något bantat paket och ännu inte klubbat i kongressen.

– Börsen är nära all time high och kortsiktiga rekyler kan alltid komma. Sommarperioden brukar dessutom vara rätt svag på börsen men det är ett styrketecken att börsen konsoliderar med en dragning uppåt snarare än faller. Vi förväntar oss ingen tydlig uppgång närmaste veckorna men ser mer potential på sikt. Största risken är just säsongmönstret och en eventuell snabb ränteuppgång. Kommande rapportperiod kan också påverka så klart, förväntningarna har rimligen kommit upp en bit, säger Peter Nelson, förvaltningschef på Carnegie Private Banking.

Bolagsrapporterna för första kvartalet visade på ett utfall som var betydligt bättre än väntat och upprepades därmed mönstret från de senaste kvartalen. Börsbolagen har helt enkelt hanterat corona på ett mycket bra sätt, givetvis med ett och annat undantag. Vinstmarginalerna överraskade positivt, medan försäljningen var mer i linje med estimaten. Krisen har givit bolagen en anledning att spara och nu skördar man frukterna.

Den positiva tonen har även förstärkts under andra kvartalet av starka konjunkturbarometrar och att många företag kommunicerat en relativt optimistisk bild av framtiden. Vinstvarningar till följd av kostnadstryck eller leveransproblem i andra kvartalet har hittills lyst med sin frånvaro.

Vad är dina förväntningar inför stundande rapportperiod?

– Jag tror på generellt bra siffror men det ligger också i förväntningarna nu. Viktigt blir att bolagen fortsätter att kommunicera att lägre kostnader (efter pandemin) är här för att stanna. Utöver det är det viktigt att inte komponentbrist, stigande insatspriser och högre fraktkostnader påverkar lönsamheten negativt, säger Peter Nelson.

Sektorerna energi och bank var vinnare i förra veckan. Feds stresstester i förra veckan visade att samtliga 23 banker klarade testet, vilket höjde förväntningarna om höjda utdelningar och återköp i sektorn. Oljepriset har stigit med nästan 50 procent under 2021 och handlas i skrivande stund över 76 dollar per fat (Brent), vilket är relativt nära treårshögsta i oktober 2018. På torsdag väntar viktigt OPEC-möte om kommande produktionsnivåer.

Vilken exponering rekommenderar du?

– Vi kvarstår med övervikt mot aktier, som är jämnt fördelad mellan svenska och utländska aktier. Vi ser heller ingen tydlig trend i marknaden just nu, och föredrar varken värde- eller tillväxtbolag, utan förespråkar balans i portföljen. Vår portfölj är en blandning av cyklisk exponering med rimlig värdering, lågt värderade defensiva aktier samt selektiv tillväxtexponering, säger Peter Nelson.

Hållpunkter i veckan

På onsdag stänger böckerna för det andra kvartalet och rapportsäsongen är endast några veckor bort. Jämförelsekvartalet 2020 präglades av pandemin och det blir därför lätta jämförelsetal för innevarande kvartal. Att det åter landar en del omvända vinstvarningar bör därför inte vara särskilt överraskande. Några bolag med brutna räkenskapsår rapporterar i veckan, bland annat e-handlaren Dustin på onsdag och veckans huvudnummer H&M på torsdag.

På makrofronten är fredagens jobbsiffra i USA i fokus. Hur mycket har vaccinationer och att vissa delstater har stoppat den utökade arbetslöshetsersättningen påverkat att åter få tillbaka arbetskraften i sysselsättning? Industri-PMI på torsdag bör bekräfta positivt sentiment på en redan hög nivå sedan tidigare. För svensk räkning väntar KI-barometer på tisdag och ett mest troligen odramatiskt räntebesked från Riksbanken på torsdag.

Läs veckans agenda här

Aktiecase

Installationsbolaget Instalco har de senaste åren vuxit snabbt och med en lönsamhet bättre än konkurrenterna. Serieförvärvaren har en stark förvärvspipeline och en balansräkning som möjliggör fortsatt hög M&A-aktivitet. Bolaget har en bevisad förvärvshistorik samt god förmåga att hitta nya tillväxtområden som tillsammans skapar goda förutsättningar för en fortsatt attraktiv vinsttillväxt. Aktien värderas i linje med jämförbar grupp av svenska serieförvärvare, trots en högre vinsttillväxt i Instalco. Det finns mer att hämta i aktien.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

I det långsiktiga perspektivet noteras OMXS30 i en uppåtgående trend  och vi har så här långt inga signaler på att den upptrenden är på väg att förändras.

På kortare sikt har index bildat en konsolidering sedan toppen i mitten på april. De nivåer som index har konsoliderat mellan är cirka 2 200 på nedsidan och 2 300 på uppsidan. All rörelse mellan dessa nivåer konstituerar fortsatt konsolidering med allt vad detta innebär av varannandagstendenser och otydlighet. Nästa köpsignal ges om index vänder upp över 2 300 och sker detta siktar vi på 2 400 till 2 450.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här