Vart ska ekonomin ta vägen nu?

Finns det risk för att ekonomin har toppat och att vi nu är på väg mot avmattning och recession? Svaret finns i den långa börstrenden – som i nuläget inte är solklar, skriver Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.    

Vi har nu en situation där flertalet bedömare menar att investerare ska sitta still i båten eftersom ekonomin fortfarande är stark. Min analytiska utgångspunkt är väldigt annorlunda. Jag menar att det är samhällets sammantagna inställning till framtiden – den sociala psykologin – som styr såväl börs- som konjunkturutveckling. Att ekonomin i nuläget är stark har således ingen prediktion på börsutvecklingen. 

Jag menar att det fungerar så här: När vi människor är optimistiska till framtiden köper vi aktier, vilket leder till att börsen stiger – det är det snabbaste sättet att mäta den sociala psykologin. Men vi gör också andra saker som reflekterar optimismen, till exempel ökar konsumtionen, och företagsledare och inköpschefer anställer och investerar mer. Detta sammantaget leder till ökad cirkulation av pengar i samhället, en stigande börs och sannolikt även tillväxt i ekonomin.

Men vad händer när den sociala psykologin blir negativ? Jo, till att börja med drar investerarna ned risken och andelen aktier i portföljen för att skydda sina pengar. Företagsledare minskar produktion och lageruppbyggnad, friställer personal, betalar av skulder och vidtar andra åtgärder för att mildra en ekonomisk avmattning. Konsumenter agerar på ett liknande sätt – man skyddar sig genom att konsumera och investera mindre, spara mer och skära ned på onödig lyx och betala av skulder och så vidare. Detta aggregerade beteende bidrar således till just det man fruktar – en ekonomisk försvagning.

Vad krävs då för att nuvarande starka ekonomiska konjunktur ska försvagas? Jo, att den långa börstrenden vänder ned. Granskar vi till exempel utvecklingen i Europa ser vi i diagrammet nedan att upp- och nedgångarna i ekonomin till stor del följer efter börsens mönster.

Jag har i nuläget vissa indikationer om att den långa börstrenden har vänt. Om osäkerheten består, och nedtrenden blir mer tydlig, kommer det att innebära att den reala ekonomin försvagas. Det kommer först att synas i indikatorer som IFO-index, EC Consumer Confidence samt EU Economic Sentiment under de kommande månaderna. Därefter kommer det att börja synas i den vardagliga ekonomin, till exempel i BNP-statistiken om ett eller två kvartal.

Men om börsen å andra sidan vänder upp igen från nuvarande nivåer och återupptar en upptrend kommer vi inte att få en ekonomisk försvagning. Håll alltså ögonen på börsens långa trend – där får vi signaler om riktningen i den ekonomiska utvecklingen!