Oregelbunden start på handelsveckan

Stockholmsbörsen inledde handelsveckan i en oregelbunden tendens. Indexet OMXS30 var vid 16.30-tiden upp med 0,2 procent.

Läkemedelsbolaget Sobi köper amerikanska Dova Pharmaceuticals i en affär värd upp till 915 miljoner dollar, motsvarande 9 miljarder kronor. Syftet med förvärvet är att skapa en global plattform för tillväxt inom hematologi. Affären fick först ett positivt mottagande men under dagen handlades aktien successivt nedåt. I skrivande stund var aktien ned med 3,7 procent. 

Alfa Lavals valberedning föreslår att Dennis Jönsson väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman i april nästa år. Han lämnade nyligen vd-posten i Tetra Pak efter 14 år. Anders Narvinger avböjer omval efter 17 år som styrelseordförande i Alfa Laval. Aktien var upp med 1,7 procent. 

Assa Abloy köper Placard som är Australiens största tillverkare av säkra kort. Placard har 170 anställda och omsätter med 520 miljoner kronor med en god rörelsemarginal. Förvärvet bidrar positivt till vinsten per aktie från start. Aktien steg 1,3 procent. 

Skanska fick en order på kontorsbygge i västra USA värd 3,3 miljarder kronor. Byggaktien ökade 1,6 procent. 

Klädkedjan RNB varnade för en rörelseförlust på mellan 35 och 39 miljoner kronor i sitt fjärde kvartal. Bolaget tar också en nedskrivning av goodwill på 65 miljoner kronor. Vidare genomförs en nyemission som är helt garanterad på 85 miljoner kronor samtidigt som bolagets obligationslån förlängs med två år. Aktien toppade förlorarlistan med ett kursras på 44 procent. Nedgången är den värsta i klädkedjans historia. 

Invisio låg stilla sedan Novo Nordisk-fonden ökat sitt innehav till drygt 10 procent av aktierna i bolaget samtidigt som schweiziska Anna Holdings har sålt hela sitt innehav i Invisio.