Nytt ras på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen har återigen en svart måndag med rejäla kursfall över hela linjen. Allt fler länder stänger ned verksamheter och gränser i kampen mot coronavirusets spridning och Federal Reserve meddelade under gårdagen en ny akutsänkning av styrräntan. Vid halvfem-tiden var OMXS30-index ned 2,8 procent efter att tidigare under dagen backat med hela 8,4 procent.

Coronaeländet som pressat börserna under de senaste veckorna fortsätter att tynga sentimentet och motåtgärderna blir allt kraftigare. Spanien ansluter nu till Italiens åtgärder genom att sätta landet i karantän i minst 15 dagar. Frankrike har utlyst nödläge.

Federal Reserve sänkte på söndagskvällen styrräntan med ytterligare 100 punkter eller en procentenhet. Det innebär att räntan nu ligger i intervallet 0 till 0,25 procent och Fed kommer även köpa statspapper och andra tillgångar till ett värde av 700 miljarder dollar.

På måndagens agenda stod försäljningsrapport från klädjätten H&M vars siffror för det första kvartalet i det nya räkenskapsåret kom in i linje med marknadens förväntningar. Försäljningen har under den andra halvan påverkats negativt av coronaviruset, och då främst i Kina. Under kvartalet som helhet minskade omsättningen i Kina med 24 procent. 

Början av kvartalet var dock bra före utbrottet av viruset. H&M uppger nu att försäljningen gradvis börjat att återhämta sig i Kina. Framöver påverkas dock försäljningen i Europa där myndighetsbeslut gjort att ett stort antal länder har stängt ned handeln. Aktien, som har haft mycket svag utveckling sedan börsen toppade 20 februari, fortsätter i dag ner med 9,9 procent.

Vitvarubolaget Electrolux, inklusive börsaktuella Electrolux Professional, bedömer att det finns en betydande risk att coronaviruset kommer att ha en väsentlig finansiell påverkan på företaget under det första halvåret i år. Aktien föll 8,8 procent.

Flygbolaget SAS dök 5,5 procent. Bolaget meddelade under helgen att de drar ned sin personalstyrka med 90 procent eller 10 000 personer i det kortare perspektivet.  

Lundin Mining väljer att temporärt stoppa aktiviteterna vid sitt zinkexpansionsprojekt i Portugal, Neves-Corvo, för att minimera riskspridning av coronaviruset. Aktien var ned 0,4 procent.

Teknikhandelsbolaget OEM International drar tillbaka sitt tidigare kommunicerade förslag till årsstämman den 22 april om ett automatiskt inlösenförfarande på 10 kronor per aktie, motsvarande 232 miljoner kronor. Förslaget om ordinarie utdelning på 7 kronor per aktie kvarstår. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de ekonomiska effekterna av spridningen av coronaviruset. Aktien var ned 10,9 procent. 

Sent på eftermiddagen meddelade BE Group att de drar tillbaka utdelningen om totalt 23 miljoner kronor på grund av corona. Aktien var ned 7,3 procent.

Samtliga Academedias förskolor i Norge och Tyskland påverkas av nationella och regionala beslut att stänga förskolor och skolor. Skolpeng kommer att betalas ut som vanligt under denna period. I Sverige är samtliga verksamheter öppna. Situationen kan komma att ändras snabbt, heter det. Aktien var ned 4,4 procent.

Konfektyrbolaget Cloetta uppger sig ha noterat en begränsad effekt från coronaviruset, enligt en allmän uppdatering av läget. Cloetta bedömer att kundernas efterfrågan av lösviktsgodis tillfälligt kommer att kunna påverkas negativt. Detta till följd av stängning av några försäljningskanaler som biografer samt att ett begränsat antal dagligvaruhandlare vidtagit temporära åtgärder för att minska större grupper av människor framför lösgodishyllor i butik. Aktien var ned 4 procent.

Coronaviruset kommer att få betydande negativa effekter för ekonomin och jobben. Det säger finansminister Magdalena Anderson (S) i samband med en pressträff på måndagen. Sverige inför en likviditetsförstärkning genom skattekontot samt nya regler för permitteringar för företagen. Enligt Andersson kan Sverige tillföra upp emot 300 miljarder kronor.