Välkommet förslag på slopad uppskovsränta

Nu kommer ett välkommet förslag på slopad uppskovsränta för uppskjuten skatt vid försäljning av privatbostad från och med beskattningsåret 2021.

Carnegie Private Bankings skattejurist Sara Zad redogör för kommande ändringar.

Vad gäller idag?

Du som får en vinst när du säljer din bostad och ska köpa en ny har i vissa fall möjlighet att skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov. För det betalar du en skatt på cirka 0,5 procent (1,67 procent av 30 procent) av uppskovsbeloppet årligen. Den tas ut på en schablonintäkt i inkomstslaget kapital så länge du har någon del av uppskovsbeloppet kvar. Du betalar ingen skatt det år du deklarerar försäljningen av din bostad, utan från och med nästföljande deklaration. Du kan ha kvar uppskovet så länge du äger ersättningsbostaden. Med ersättningsbostad menas den bostad du köpte när du sålde din tidigare bostad och fick uppskov. När du säljer eller på annat sätt överlåter bostaden eller din andel av bostaden till en ny ägare ska uppskovet normalt återföras. Med det menas att uppskovet tas upp till beskattning och att du ska betala skatt på din vinst. I vissa speciella situationer ska det däremot överlåtas till den nya ägaren.

 

Vad innebär det nya förslaget?

Förslaget är att slopad uppskovsränta ska gälla alla, såväl befintliga som kommande uppskov, föreslår regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Att uppskovsräntan kan komma att slopas är en del av januariavtalet, frågan har varit för vilka det ska gälla. Nu har partierna kommit överens om att det ska gälla alla, såväl kommande som befintliga uppskov, alltså även skattskyldiga som idag erlägger uppskovsränta via den årliga taxeringen.

Det här beräknas minska inkomsterna till staten med drygt 1,7 miljarder kronor för beskattningsåret 2021 (taxering 2022).