”Fortsatt hög nivå på antal företagsaffärer nästa år”

Det är fler utländska investerare som intresserar sig för svenska verksamheter och vi kommer se en fortsatt hög nivå på antal företagsaffärer nästa år. Det menar Erik Laestadius, chef för företagsaffärer på Carnegie, som gästade Omvärldspodden från Carnegie Private Banking för att diskutera transaktionsklimatet 2019.

Det har varit turbulent på de finansiella marknaderna den senaste tiden. Hur påverkar det miljön för företagsaffärer i Norden?

– Turbulens påverkar marknaden samtidigt finns det ett ständigt omstruktureringsbehov, oavsett marknadsturbulens, hos företagen där de ser möjligheter att addera nya områden och avyttra andra delar säger Erik Laestadius (bild ovan).

Flera uppköpsbud har kommit den senaste tiden. Vad säger denna trend om värdering av bolagen på börsen?

– Enligt Nasdaq så har det skett 12 utköp under 2018 jämfört med tre utköp 2017. Värderingar är en del men vi har också fått fler bolag på börsen. Det gör at börsen har blivit en större pool av möjligheter.

Vilka är köparna?

– Vi ser både intressenter bland industriella företag men också private equity. Jag tycker det senaste med CVC, där Carnegie är rådgivare, som lägger ett bud på Ahlsell som de tidigare satte på börsen är väldigt intressant menar Erik Laestadius.

Trender på nordiska marknaden?

– En trend är att många bolag och investerare är ute efter tillväxt och att det blivit en större acceptans att tillväxt sker via förvärv. En annan trend är att man söker efter stabila bolag och som har en defensiv karaktär särskilt i den framtid vi har tillmötes med lägre tillväxt.

Intressanta sektorer och geografier?

– Min bedömning är att Sverige kommer vara den mest aktiva geografin på den nordiska marknaden framåt. Sektorer som vi ser som extra intressant är industrin, TMT (telekom, media, teknik) samt konsument. I dessa sektorer har vi redan sett en hög aktivitet. Det är framförallt tillväxt eller stabilitet som man letar efter, gärna i kombination såklart.

Försäljning eller notering?

– Där vi är rådgivare till ägare till bolag är det nu ännu mer vanligt för dual tracks. D.v.s. att vara öppen för både en notering samt att sälja bolaget. Där kan vi se ett skifte från att de flesta dual tracks slutade med en notering till att fler processer 2018 resulterat i en försäljning. Izettle är ett sådant exempel. Skälen kan skilja sig och innefattar olika typer av processer. I en försäljning säljer man 100% av bolaget och i en notering så kvarstår man som ägare och kan också i en minoritetssituation vara en kontrollerande aktieägare på börsen. Det är ofta lämpligt att välja en IPO om man tagit in många aktieägare under bolaget utveckling eller om ägandet sitter på flera familjemedlemmar där några inte är aktiva längre och vill använda de kapitalet till något annat. 

Hur är intresset för svenska verksamheter för utländska investerare?

– Vi ser ett ökande intresse från utländska investerare. Det är fler som tittar aktivt på norden och vi på Carnegie får fler utländska investerare som hör av sig till oss. De anser att norden har haft en generellt sett bra och hög tillväxt relativt sydligare delar av Europa och också att vi har en governance som är öppen och transparent. Man känner att det är relativt låg risk jämför med andra regioner inför att göra förvärv i Norden och i Sverige.

Vad är din summering för företagsaffärer framåt?

– Vi är positiva till 2019 vår bedömning är att året kommer vara mer stabilt år än vad många nu siar om börsen. Vi förväntar oss en fortsatt hög nivå Erik Laestadius.

Lyssna gärna på hela samtalet här: