Investeringar skyddade från tullkonflikt

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateger ger dig tre korta analyser av de finansiella marknaderna: 

1) Makroutsikter – vart är världsekonomin på väg?
2) Handelskonflikt – vad väntar nästa steg?
3) Investeringar som vi tror på i den här miljön 

Prenumerera på podden:

Itunes, Spotify Acast Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev

1.       Centralbankerna – Vad kan vi förvänta oss framåt?

2.       Konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet

3.       G20 – Vad ska investerare bevaka?