Nedsiderisk i konjunktursignaler och vinstprognoser

Varje torsdag analyseras tre ämnen som formar investeringsklimatet - på bara 10 minuter. Programledare Henrik von Sydow och Helena Haraldsson, omvärldsstrateger på Carnegie Private Banking.

Avsnittets tre analyser: 1) Händelserika helger 2) Handelssamtalen 3) Heta händelser 2019

Prenumerera på podden:

ItunesAcast eller Soundcloud.

1.       Centralbankerna – Vad kan vi förvänta oss framåt?

2.       Konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet

3.       G20 – Vad ska investerare bevaka?