Småbolag – oroande signaler

Rapportsäsongens mest intensiva period har nu lagt sig. Bolagens resultat var hyggliga men utsikterna sämre vilket medför att analytikerna reviderar ned vinstprognoserna. Detsamma gäller småbolagen där vi ser hur bolagens optimism försvagas och analytikerna har sänkt vinsterna mer än på flera år vilket är en oroande signal menar Helena Haraldsson, omvärldsstrateg i Omvärldspodden.

Carnegie Analys har nyligen släppt sin småbolagsbarometer, en undersökning som görs varannan månad där man frågar bolagen om efterfrågan, produktionsplaner och kostnadstryck etc.
Hur mår småbolagen?  

– Småbolagen mår sämre, indexet försvagades markant. Barometern visade att fem av sex sektorer har sämre aktivitet jämfört med ett år sedan säger Helena Haraldsson (på bild till höger.)  

Vad förklarar försämringen?

– Det var indexet för efterfrågan som föll mest. Aggregerat är expansionsnivån fortfarande över 50 men det är ändå den svagaste nivån på två år. Fyra av sex sektorer föll markant sedan förra undersökningen för två månader sedan. En lite brasklapp är att svarsfrekvensen var något lägre än vanligt. 

Ett tema som noterades under rapportfloden bland stora bolag var marginalpress. Är stigande kostnader också ett bekymmer för småbolagen?

– Ja, barometern bekräftar detta. Man ser det dels på att index för försäljningspriser avtar och indexet för kostnadstrycket stiger, vilket är en besvärlig kombination för lönsamheten. Det är några sektorer som visar särskilt högt kostnadstryck både på nivå men också från förra barometern. Dels verkstad, där det handlar mycket om dyrare råvaror samt konsumtionsbolagen där kanske den svagare kronan börjar slå igenom förklarar Helena Haraldsson.

Vad gör Carnegies analytiker med vinstprognoserna?

– Vi ser ett tydligt nedställt i vinstnivån för 2018 och för 2019 har vinstkurvan planat ut. Vinstnedrevideringen de senaste månaderna för 2018 är den största vi sett på flera år. Det finns några unika händelser som bidrar till detta. Bl.a. stora besvikelser i NCC och Getinges rapporter men trenden är ändå tydlig – majoriteten av småbolagen har fått se sänkta vinstprognoser menar framhåller Helena Haraldsson.

Lyssna på hela samtalet i Omvärldspodden nedan: