Rapportsäsong med stora kursrörelser

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Vi bedömer att SEK fallit färdigt mot EUR

• Rapportsäsong med stora kursrörelser

• Handelskrig känns i Kina

• Italien stökar vidare

Vi bedömer att SEK fallit färdigt mot EUR

 • ECB har räntemöte på torsdag då Draghi på presskonferensen kan få många frågor kring Italiensituationen. Fokus på hur optimistiskt ECB beskriver ekonomin och detaljer kring avslutandet av QE (återinvesteringar etc.)
 • Vi bedömer att SEK fallit färdigt mot EUR (runt 10,10-10,60). Dollarn kan dock gå starkt på mer aggressiva räntehöjningar från Fed och upptrappat handelskrig.


 

Rapportsäsong med stora kursrörelser

 • Rapportsäsongen har inletts bra i både USA och Sverige, med bättre vinster än förväntat. Flest svenska rapporter kommer dock på torsdag och fredag.
 • Kursrörelserna har varit stora. Ericsson kom med en stark rapport och aktien steg 10%. Volvos vinst var okej men investerarna tror toppen är passerad och aktien fortsatte falla. Skanska var en besvikelse också.Handelskrig känns i Kina

 • Börsen föll markant i Kina förra veckan då BNP-tillväxten ser ut att ha fått en mer tydlig nedtrend. Både skuldhantering och tullar pressar ekonomin.
 • Sedan i fredags har dock både verbal intervention med löften om stöd till börsen/ekonomin och faktiska stödköp av aktier lyft marknaden rejält. Liten påverkan på andra asiatiska marknader dock.  Italien stökar vidare

  • Italien vill inte ändra sin budget trots att den inte uppfyller EU’s krav. Nu vill även Spaniens nya regering presentera en generösare budget – ogillas av Bryssel.
  • Fallen på både börs och räntemarknad fortsätter – Italien går klart svagare än övriga Europa.
  • Fokus på vad som sker bet Italiens kreditbetyg. Moody’s sänkte betyget ett steg med stabila utsikter och S&P väntas ge besked på fredag.