Makrosummering: Fed svänger samt nervösa börser

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Svaga industribarometrar 

• Räntefall och nervösa börser 

• Ökad Kinaoro 

• Fokus på Fed & handel

Helger med svagare makro

Svaga industribarometrar 

 • Oroande att Kinas industri-barometer signalerar kontraktion (under 50) och att ISM-index i USA föll från runt 60 till under 55 – det största månadsfallet sedan 2008. USA följer nu EMU-barometrarna nedåt. Orderingången i USA växer knappt och hälften av kommentarerna från bolagen nämner tullar som ett negativ faktor.
 • Svagare även i Sverige där industri-PMI föll till 52 och tjänsteindex också föll. Även Carnegie Analys småbolagsbarometer försämrades ytterligare i december.


  Räntefall och nervösa börser 

  • Börser är upp sedan 21/12 men slagen är stora och nervositeten återspeglas i de fallande obligationsräntorna (se graf), samt i uppgångarna i guld och yen. Att USA:s 10-årsränta har fallit från över 3,20 procent för 2 mån sedan till mellan 2,50 och 2,75 procent, visar på stor konjunkturoro och flykt från risk.
  • Vi har sett en omsvängning i Fed-förväntningar. Feds senaste räntebana (19/12) sa två höjningar i år, men marknaden prisar nu in en sänkning snarare än en höjning. Vi går dock, även globalt, från stimulanser (QE) till åtstramning (QT).

    


    

   Ökad Kinaoro  

   • Kinaoron har ökat sedan december och Apples sänkta försäljningsprognos spädde på konjunkturoron. Inte bara Kinas barometer utan även Taiwans, Sydkoreas och Malaysias har fallit under 50 och tyder på att handelskriget och Kinas inbromsning sprider sig. Visserligen var tjänstebarometern bättre men detaljhandelsdata från december visade på den svagaste ökningen på 15 år.
   • Andra orosmoln är att Kinas president Xi Jinping har en mer aggressiv ton kring Taiwan, att Huaweis roll i utbyggnaden av 5G-nät i väst är satt under lupp etc (se bild från FT förstasidor nedan).


     Fokus på Fed & handel

     • Glädje i fredags då USAs jobbrapport var stark – över 300 000 nya jobb och högre löneökningstakt än väntat. Powell var mer duvaktig, då han sa att Fed ska vara tålmodiga vid höjningar och kan överväga en paus i åtsramningen via balansräkningen. Stark ekonomi borde dock göra det svårt att sänka.
     • Förhoppningar om handelsavtal gav också stöd – USAs delegation reser till Kina (7-8/1). Allt detta är positivt men de stora slagen på börserna och bolagens dystrare kommentarer skrämmer. Stort fokus på stundaned rapportperiod och ledningskommentarer.