Investeringcase: Artificiell intelligens

Artificiell intelligens är en glödhet del av den fjärde industriella revolutionen. Maskiner hjälper oss redan i dag i vardagen – i framtiden hittar de på egen hand svar på nästan olösliga problem. Denna trend vill varken investerare eller bolag missa.

Se även föreläsningen med Nicklas Berild Lundblad , it-pionjären och doktorn i informatik som guidar oss genom AI som förändringsmotor i företag och hur tekniken kan driva tillväxt, innovation och skapa värde i verksamheter.

Föreläsning: AI

Nicklas Berild Lundblad

Se i Carnegie Online

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har gjort enorma framsteg de senaste åren och spås få stor påverkan på hela samhället. AI finns redan i dag i vår vardag i mycket större utsträckning än vad vi kanske tänker på. Rösttjänsten Siri hjälper Iphone-användare att få relevant information och streamingtjänsten Spotify samlar in data om oss för att skräddarsy musiktips. Även tjänster som Google, Facebook och Netflix fungerar på samma sätt och lär sig mer om oss varje gång vi använder dem. Bil- och flygtrafiken är i allt större utsträckning AI-styrd och AI har blivit ett viktigt hjälpmedel för att utveckla individanpassad medicin. AI spelade dessutom en viktig roll i den rekordsnabba utvecklingen av coronavaccin.

AI är glödhett. Många experter och framtidscentra ser AI som en av fem innovationsplattformar som kommer att transformera världsekonomin. De övriga är DNA-sekvensering, robotics, blockchain-teknologi och energilagring.

Företag spås öka investeringarna inom AI framöver för att bibehålla lönsamhet och konkurrenskraft. I en global vd-enkät av konsultföretaget PwC 2019 bedömde hela 85 procent av de tillfrågade att AI avsevärt förändrar deras sätt att göra affärer redan inom fem år. Dock hanterar endast 40 procent i dag risker relaterade till data, AI-modeller och rapportering. Mellan 2020 och 2024 fördubblas enligt IDC sannolikt de globala AI-investeringarna till 110 miljarder USD.

I science fiction-filmer målas ofta ett scenario upp där vi människor tappat kontrollen över datorerna, vars intelligens överträffar vår egen. Maskinerna har nått en artificiell superintelligens och kan utveckla och förbättra sig själva. Det kallas ibland ”den teknologiska singulariteten”, och fysikern Stephen Hawking varnade för denna utveckling.

Detta är dock väldigt långt ifrån den specifika AI som används i dag. Visst har det gjorts stora framsteg, särskilt inom det område som kallas för machine learning (maskininlärning), men dagens AI-implementeringar brukar vara skräddarsydda för att lösa specifika uppgifter. Till exempel är dagens maskiner bättre på att tolka röntgenbilder än vad människor är.

KATALYSATORER

De senaste åren har det skett en rad viktiga genombrott inom AI och vi ser flera drivkrafter som accelererar utvecklingen framöver. Några av dessa är:

• Större datamängder: Data utgör grunden för utveckling av AI. De senaste åren har mängden tillgänglig data vuxit explosionsartat, bland annat via ökad smartphone-användning och lagring i molnet. 5G och IoT genererar ytterligare stora datamängder.

• Bättre och billigare hårdvara: Framsteg inom chip-teknologi de senaste åren, särskilt ökad kapacitet hos Graphic Processing Units (GPU:er) som klarar parallella uträkningar bättre än vanliga processorer, har bidragit till utvecklingen av bättre AI-algoritmer. Nu pågar också utveckling av särskilda AI-chip – vissa finns i Iphone.

• Bättre algoritmer: Framsteg inom maskininlärning (särskilt deep learning) har bidragit till bättre algoritmer som kan användas inom fler områden. Utvecklingen av viktiga funktioner som datorseende, röstigenkänning och natural language processing är också viktiga för att kunna använda AI på fler områden.

• Ökad efterfrågan på digitalisering och automatisering: Pandemin har ökat takten i digitaliseringen. Det innebär en större potentiell efterfrågan på produkter och applikationer som använder sig av AI. Vi ser också ett ökat behov av automatisering i många branscher, inte minst när tillverkningsindustrin ska flytta hem produktion till utvecklade marknader.

• Teknikkriget mellan USA och Kina: AI är ett strategiskt område för USA, som vill behålla sin ledande position. Det är också prioriterat i Kinas program Made in China 2025. AI:s betydelse för många stater driver på anslag för akademisk forskning och militär utveckling.

PLACERING

Vi tar exponering mot AI-temat via en likaviktad ETF som fokuserar på bolag vars huvudsakliga verksamhet är utveckling och försäljning av AI-verktyg och tjänster, samt bolag som tillverkar AI-relaterad hårdvara. Bolagen väljs ut med hjälp av en expertpanel och uppdateras kvartalsvis. Till denna mer nischade investering föreslår vi att man adderar indirekt AI-exponering via robotisering och cyber security. AI är ju en hörnpelare för att kunna utnyttja framtidens smarta IoT-lösningar. Det enorma antalet uppkopplade enheter leder dock till en större sårbarhet för dataintrång. AI ökar på så sätt efterfrågan på säkerhetslösningar – ett område där AI också är en viktig komponent. Kontakta din rådgivare för mer information.

Läs om hela investeringstemat i vår

strategirapport

Läs i Carnegie online