Börspsykologi för rådande marknad

Februari månads stapel har gjort en hel del teknisk skada då många index antingen har effektuerat säljsignaler eller helt enkelt upphävt tidigare köpsignaler genom att vända ned in i konsolideringarna igen. 

Vad vi skulle behöva nu för att återupprätta den tidigare optimismen är starka ihållande uppgångar då vi vet att en tillräckligt stark uppgång kan leda till att fler blir optimister och alltså skapa nya uppgångar, vilket kan påverka andra placerare. Helt plötsligt kan argumentationerna vända och man börjar fokusera på det som man uppfattar som positivt, till exempel nya ekonomiska stimulanser från regeringar och centralbanker. Det är ju faktiskt många länder som redan nu öppnar för mer stimulanser av olika slag til exempel Kina, Hong Kong, SydKorea, Japan, USA, Italien och EU.  

Om vi inte får ett snabbt återupprättande av den tidigare optimismen kan det å andra sidan leda till att den aggregerande osäkerheten, eller till och med rädslan, breder ut sig, vilket kan leda till nya nedgångar. Nya nedgångar kan påverka sentimentet hos de placerare som är positiva, vilket kan få konsekvenser i nya nedgångar. Eller för att citera nationalekonomen Thomas Schelling:

Det mänskliga livet består av individer som reagerar på en omgivning (sammanhang) av andra individers reaktioner på andra individer.”

    Man skulle kunna säga att när individer reagerar förändras det aggregerade, och när det aggregerade förändras reagerar individerna, det vill säga tvåvägsförhållande som ju är så karakteristiskt för det korrelativa tänkandet. Många forskningsfält, så som fysiken och matematiken, har sina givna lagar men det är annorlunda med ekonomin. Andrew W. Lo, professor på MIT Sloan School of Management, skriver i boken Adaptive Markets att ”fysiken kan förklara 99 procent av alla observerbara fysiska fenomen med Newtons tre rörelselagar. Ekonomen önskar att man hade tre lagar som kunde förklara 99 procent av de ekonomiska fenomenen. Istället har vi 99 lagar som förklarar tre procent av det ekonomiska beteendet”. Professor Lo skriver också att fysikern Richard Feynman en gång sa att ”tänk dig hur mycket svårare fysiken skulle vara om elektroner hade känslor”. 

    Ekonomiska aktörer kan liknas vid elektroner med känslor. De ekonomiska aktörerna (banker, konsumenter, företag och investerare) agerar och reagerar utifrån olika strategier, de justerar ständigt sina marknadsprognoser och priser, de fattar beslut om att köpa eller sälja – allt genom att överväga konsekvenser eller scenarier som kan uppstå som ett resultat av det egna beteendet. Aktörernas känslor och handlingar skapar hela tiden nya känslor och handlingar. Till skillnad från de relativt statiska faktorer som finns i matematiken och fysiken handlar alltså analyserandet av finansmarknaden och ekonomin om att förstå rörelserna hos dessa ”elektroner med känslor”. Detta innebär att våra prognoser bidrar till att skapa det utfall (den värld) som våra prognoser försöker förutsäga.

    Nu ska det bli oerhört spännande att se vad vi kommer att få för reaktioner på den senaste tidens rörelser upp och ned och vad dessa reaktioner i sin tur kommer att leda till för reaktioner.