”Stark rapportperiod till stor del redan inprisad”

En ny intensiv rapportsäsong inleds i veckan. Börserna har rusat i år och skruvat upp förväntningarna rejält. Hur bolagen lyckas hantera högre kostnader från råvaror och transporter visar vägen för vinsttillväxten framöver. Den tekniska analysen indikerar rekyl inom kort, men att uppgången fortsätter.

Börserna i såväl USA som Sverige har klättrat vidare mot nya rekordnivåer. Det är styrketecken att börserna har lyckats hantera en ränteuppgång på 100-125 punkter sedan förra sommaren. Uppgången i obligationsräntorna har tagit en paus efter en ökad tro på att inflationstendenserna delvis är av tillfällig karaktär. Det har möjliggjort en comeback för flera  tillväxtaktier den senaste tiden. På tisdag drar rapportsäsongen igång på allvar för svensk räkning med Sandvik och Investor först ut. Bolagsrapporterna kan ge nytt bränsle – eller käppar i hjulet – för fortsatta börsuppgångar.

– Jag förväntar mig en rapportperiod som kommer bekräfta en stark ekonomisk återhämtning men också att återhämtningen har gått betydligt snabbare än vad de flesta vågade hoppas under förra året. Vi ser dock en hel del bolag som vittnar om problem att få leverans av komponenter och insatsvaror och att kostnaden för dessa har ökat markant, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Han bedömer att Q1 sannolikt kommer summeras som en stark rapportperiod, men att det till stor del redan är inprisat i dagens aktiekurser. Storbolagsindexet OMXS30 har till exempel rusat 22 procent i år, pådrivet av primärt cykliska bolag och banker.

– Jag tror vi kommer få optimistiska prognoser från de konjunkturkänsliga bolagen, vilket bör ge stöd till de förväntningar som finns på fortsatt vinsttillväxt. Det finns dock en risk att ett stigande kostnadstryck gör att vinstmomentum avtar något under innevarande och nästkommande kvartal. Jag tror dock att marknaden är beredd att se förbi detta som tillfälliga problem och att den stigande börstrenden inte stjälps än så länge, säger Karl Hedberg.

Vinstupprevideringar är en nyckelingrediens för fortsatta börsuppgångar. Viktiga mätpunkter blir hur uppgångar i råvarupriser och transportkostnader samt komponentbrist hanteras av bolagen.

– Jag tror det kommer vara mycket bolagsspecifikt och att det framför allt är bolagens förmåga att fullt ut föra över kostnadsökningarna på sina kunder som avgör hur bolagen lever upp till vinstförväntningarna. Även när det gäller sektorrotationen som i år har gynnat industribolag och bank så tror jag vi under året kommer gå mer mot en miljö där det blir mer viktigt med bolagsspecifika faktorer för kursutvecklingen för resten av året. Vinnare för andra halvåret tror jag vi kommer hitta inom både värde och tillväxt, men viktigast är att göra rätt bolagsval, säger Karl Hedberg.

Stockholmsbörsen är på all time high och P/E-talet närmar sig 20, vilket är historiskt högt. I förra veckan noterade hela 46 aktier på Large Cap-listan en ny 200-dagars högsta och det var inga aktier som noterade en ny 200-dagars lägsta. Det bekräftar det starka bull market-beteendet som vi ser just nu.

– Det finns en risk för rekyl givet den extremt starka starten på året och även högt ställda förväntningar. Jag tror att ränteutvecklingen är det som kommer påverka mest nu under kommande månader. Skulle ränteutvecklingen ta fart uppåt på nytt så kommer tillväxtbolagen och fastighetssektorn få det tuffare igen, säger Karl Hedberg

Hållpunkter i veckan

Rapportsäsongen inleddes i USA i förra veckan där ett antal storbanker har lämnat bättre siffror än väntat, primärt lyft av engångseffekter i form av lägre kreditförluster än väntat samt ett starkt affärsflöde. I Sverige har en handfull bolag släppt omvända vinstvarningar. Exempelvis ABB, Nordnet, Avanza, Catena Media, Bilia och Hexatronic. Med andra ord såväl konsumenter som industri.

Den här veckan tar rapportsäsongen fart på allvar med Sandvik som startskott på tisdagen följt av drygt två intensiva veckor. Andra tunga industribolag som rapporterar är Ericsson (onsdag), Volvo (torsdag), SKF (torsdag) och Autoliv (fredag). Viktiga frågor är hur kostnadsökningar och komponentbristen påverkar bolagen.

På makrofronten är räntebeskedet från ECB på torsdag den viktigaste händelsen. Inköpschefsindex för euroområdet, Storbritannien, Japan och USA landar på fredag. Hur mycket påverkas sentimentet av den långsamma vaccineringstakten i EU relativt övriga regioner?

Läs veckans agenda här

Aktiecase

Det snabbväxande gamingbolaget Stillfront har haft ett trögt halvår på börsen, inte minst drabbat av sektorrotationen där investerare har skiftat tillväxtbolag till förmån för värdebolag på börsen. Tuffa jämförelsekvartal under 2021 och förväntat negativa effekter från Apples förändringar i nästa version av operativsystemet är dock redan diskonterat i värderingen.

Vi ser goda möjligheter för en comeback i år där Stillfronts tillväxtmöjligheter successivt förbättras under året, bland annat drivet av stark tillväxt från förvärvade bolag men även nya spellanseringar. Bolaget har en övertygande förvärvshistorik och balansräkningen möjliggör fortsatta förvärv, vilket utgör en viktig trigger i närtid. Vi rekommenderar Köp med riktkursen 110 SEK. Vår förvärvsdrivna scenarioanalys indikerar att bolagets finansiella målsättning för 2023 kan nås genom M&A, vilket isåfall ger en uppsida i aktien på cirka 75 procent.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

I förra veckan konstaterade vi att OMXS30 är rejält stretchad och att det därför är troligt med en rekyl inom kort. Vi kan dock konstatera att uppgången fortsätter och rekylen har, så här långt, uteblivit. Nästa motstånd möter nu vid taket i de två uppåtgående trendkanalerna (se diagram nedan), det vill säga vid cirka 2320-området. 

Även om det är troligt med en rekyl så visar vår analys, från förra veckan, att börsen efter den eventuella rekylen ska fortsätta högre senare i år. Den medellångsiktiga ”kartan” indikerar att vi borde ha en topp nu i april och nästa viktiga botten någonstans i mitten av maj fram till mitten på juni. Därefter bedömer vi alltså att det ska vidare upp igen.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här