Ann Grevelius tumregler vid investeringar

Carnegie Private Banking är en mötesplats för kunskap och kapital. Varje dag träffas investerare och entreprenörer för att pröva idéer, utveckla bolag och göra bättre investeringar. 

Entreprenören och den nu aktuella jurymedlemmen i Carnegies tävling ”Framtidens entreprenör” Ann Grevelius tog klivet från bankvärlden till riskkapitalist och att själv driva bolag. Som investerare finns det en rad olika kriterier hon letar efter innan hon satsar, hos såväl bolag som människorna bakom bolagen.

Hon är civilekonomen som har jobbat inom finanssektorn i princip hela sitt liv. Med en bakgrund som aktiechef på både Handelsbanken Fonder och SEB och med en fäbless för kapitalförvaltning är det lätt att förstå hennes stora intresse för investeringar och nya spännande bolag. Ann Grevelius medger att bankvärlden alltid varit hennes hemmaplan, men att hon för några år sen kände att henne lärokurva planades ut allt mer. 

Till slut kom hon till en punkt då hon helt enkelt “var tvungen” att kasta sig ut och pröva något annat. Vid sidan av en rad styrelseuppdrag i diverse bolag, till exempel rådgivningsroboten Opti, pensionsbolaget Alecta och kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson för att nämna några, är hon numer investerare på heltid:

– Insikten om att jag ville testa något nytt, annat, kom successivt. Jag kände att jag ville komma närmare entreprenörerna och värdeskapandet. Att lära mig nya saker är nästan som ett gift för mig, och mot slutet inom bankvärlden kände jag att jag kom allt för långt från kunden och affären. Ett nytt visitkort med en fin chefstitel gav mig inte längre någon ny kick. Jag träffade samtidigt många intressanta kunder som gav mig inspiration till att ta det första klivet, förklarar Ann Grevelius. 

 

“Det är otroligt viktigt att en entreprenör har en uppfattning om vilket
problem som ska lösas, och om målgruppen är beredd att betala för lösningen”

För att hålla sig ajour med trender och omvärld följer Ann Grevelius flera svenska aktörer för bolagsanalys, men även internationella bolag. Hon ser dessutom till att förkovra sig ytterligare genom event, konferenser och branschpress. För att sprida kunskap och dela med sig av sina erfarenheter har mentorskapet varit viktigt för henne, både professionellt och informellt på arbetsplatser. Själv har hon emellertid saknat en tydlig förebild under karriären, även om hon lärt sig mycket genom uppdragen hon haft och människorna hon mött:

– De erfarna och kompetenta människor jag har omkring mig inspirerar mig varje dag. Finansmannen Staffan Persson är en person som har betytt mycket för mig, jag träffade honom i kundrollen på SEB och han har varit en stor inspiration för mig i min yrkesroll, inte minst när jag tog klivet ut som entreprenör. 

Tumregler vid investeringar

Som investerare finns det en rad olika kriterier hon letar efter innan hon satsar, både när det kommer till bolagen, men även hos människorna bakom bolagen: entreprenörerna. Hon har några tumregler som hon går efter:

– Professionellt börjar jag alltid med den stora bilden av allokering mellan olika tillgångsslag, samt försöker kombinera noterat och onoterat. Ur ett mikroperspektiv är det ofta den strukturella tillväxten som är viktig. Det är av stor vikt att man försöker sätta sig in i och förstå långsiktiga trender, med tanke på hur snabbt vår värld förändras. Idag konsumerar vi ju exempelvis nya tjänster, i nya kanaler, på helt nya sätt. En tumregel är att det bör vara välskötta bolag med potential till bra kassaflöden, i branscher som växer. Bolagen får inte ha en för tung ryggsäck eller balansräkning.

Vilka egenskaper går hon då efter när det kommer till entreprenörerna? 

– Det är otroligt viktigt att en entreprenör har en uppfattning om vilket problem som ska lösas, och om målgruppen är beredd att betala för lösningen. Ofta kommer man behöva skruva på affärsmodellen under resans gång. Som investerare är det otroligt viktigt att man har en förmåga att se flexibelt på omvärlden, eftersom den förändras hela tiden. Helt plötsligt ska Amazon lansera i Sverige, vad betyder det för den enskilde e-handlaren? En möjlighet eller ett stort hot? Har man förmåga att ta in externt kapital? Det måste de flesta entreprenörer kunna klara av.

Vilka är de viktigaste lärdomarna och hur ser de vanligaste misstagen egentligen ut?

– Det är också viktigt att komma ihåg att resan alltid tar längre tid än vad man tror från början. Även som investerare måste man ha stort tålamod. Det vanligaste misstaget en entreprenör gör är att ha för höga förväntningar på kort sikt och därmed även underskatta kapitalbehovet, avslutar Ann Grevelius.