Så dämpar du stötarna med alternativa investeringar

När det stormar på börsen bidrar alternativa investeringar till stabilare avkastning. Fokus på tillgångar som har en låg samvariation med aktier och räntebärande investeringar, till exempel cat bonds.

Artikeln är ett utdrag från vår senaste strategirapport, september 2022.

Läs hela artikeln i

höstens strategirapport

Läs rapporten här

Traditionella investeringar som aktier och obligationer har ofta svårt att skapa positiv avkastning i en miljö med hög inflation. Första halvan av 2022, med inflation kring 5–10 procent i Europa och USA, var inget undantag. Under året har inflationsförväntningar reviderats upp och ekonomiska förväntningar reviderats ned. Centralban­kerna har efter en lång period av lätt penningpolitik fått möta en hård verklighet, och tvingas nu till tuffa beslut för att tämja inflationen och återvinna förtroendet för institutionerna. De höjer styrräntan med historiskt stora steg, och minskar samtidigt sina balansräkningar genom att inte återinvestera förfallna obligationer. Hösten 2021 skrev vi i strategirapporten Ökad friktion om inflationens återkomst i kölvattnet av alla finans-och penningpolitiska stimulanser samt andra pandemirelaterade konsekvenser. I denna artikel ska vi återbesöka ämnet med en uppdaterad analys av hur man kan diversifiera sin investe­ringsportfölj. Vi ser i rådande makroekonomiska läge intressanta möjligheter för vissa alternativa strategier.

I april underviktade vi aktier till förmån för alter­nativa investeringar. Uttrycket ”alternativa” syftar på alternativ till traditionella investeringar, såsom börsnoterade aktier och obligationer som handlas på likvida och reglerade marknader. Det alternativa investeringssegmentet utgörs till stor del av fondstrukturer som private equity, private debt och venture capital – dessa kan vara bra investeringar på lång sikt, men är oftast illikvida, med löptider på flera år. Över tid har de även en viss samvariation med aktier, vilket gör att den diversifie­rande effekten inte blir så stor.

INVESTERINGSMÖJLIGHETER

Alternativa strategier kräver specialistkunskaper och lång erfarenhet. Inträdesbarriärerna för trendföljande strate­gier är låga, utbudet av trendföljande förvaltare är stort och deras prestationer i olika marknadsmiljöer varierar. Det kan bero på att vissa förvaltare investerar i esoteriska marknader, medan andra lägger mer energi på att förfina sina matematiska modeller. Den som vill sprida förvaltar­risken kan köpa en ETF som replikerar stora positioner hos 20 trendföljande förvaltare.

Inom long/short credit och distressed debt är förvaltarnas lokala kompetens och erfarenhet en relevant faktor. Landsspecifika lagar och regler kan ha stor inverkan på hur rekonstruktionsförfarande går till.

Samma princip går att tillämpa på förvaltare inom volatilitet och arbitrage. Erfarenhet från en större insti­tutions tradingavdelning eller liknande ger unik insikt i vilka typer av motparter som handlar, och ibland även i varför vissa flöden ser ut som de gör.

I Carnegies portfölj Alternativa Investeringar har vi sedan en tid exponering mot distressed debt & special situations, som tar långa och korta positioner i före­tagsobligationer, samt mot förvaltare inom volatilitet och arbitrage. Vi har under året ökat exponeringen mot förstnämnda externa förvaltare.

Vi har också tagit en exponering mot trend­följare i samband med regimskiftet i central­bankspolitiken.

  • Vill man investera i trendföljande fonder finns det UCITS-fonder som är tillgängliga för privatpersoner, samt en USA-registrerad ETF.
  • Arbitrage-och volatilitetsfonder tenderar att inhysas i mer komplicerade fondskal och privatpersoner kan sällan investera i dem direkt. Dessa strategier är en betydande del av allokeringen i vår portfölj Alternativa Investeringar.
  • Vi har exponering mot försäkringsrisk genom katastrofobligationer och distressed debt i portföljen Alternativa Investeringar. Professionella investerare kan ta direkt exponering mot segmenten.

Ännu inte kund?

Utvalda aktier och investeringar

Beställ din provportfölj

Relaterade artiklar

Säker energiförsörjning
Investeringstema

Säker energiförsörjning

Energikrisen i Europa och övergången till en hållbar energiförsörjning skapar en rad intressanta investeringsmöjligheter. Kortsiktigt...

Investera med impact
Investeringstema

Investera med impact

Vill du kombinera marknadsmässig avkastning med att göra gott för miljö och samhälle, så är...