VECKANS VIKTIGASTE – INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information om Carnegie Investment Bank AB (publ)

Carnegie Investment Bank AB (Carnegie eller banken), organisationsnummer 516406-0138, med säte i Stockholm, kan kontaktas via brev, telefon eller fax på följande adress/nummer:

HUVUDKONTOR                               

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB
103 38 STOCKHOLM
BESÖKSADRESS Regeringsgatan 56
TEL 08 5886 88 00
FAX 08 5886 91 38

GÖTEBORG
Box 2143
403 13 GÖTEBORG
BESÖKSADRESS Sankt Eriksgatan 6
TEL 031 743 08 80
FAX 031 13 54 02

MALMÖ
Stortorget 9
211 22 MALMÖ
BESÖKSADRESS Stortorget 9
TEL 040 665 52 00
FAX 040 665 52 01

LINKÖPING
Tanneforsgatan 3
SE-582 24 Linköping
Tel: 013-36 91 90

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till något av Carnegies nyhetsbrev så kommer Carnegie att som personuppgiftsansvarig behandla dina personuppgifter. Nedan följer information om hur dina personuppgifter behandlas och vart du kan vända dig om du har några frågor.

Syftet och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla den prenumerationstjänst som du har beställt. Syftet med behandlingen är att kunna distribuera aktuella nyheter som händer i marknaden samt marknadsföring av Carnegies erbjudande.

För att vara relevant för dig och kunna föreslå urval av artiklar kan du komma bli kategoriserad av oss utifrån om du är kund eller inte, vilka artiklar du läser i vårt nyhetsbrev eller utifrån sidor som du läser på Carnegie.se. Detta kan ske manuellt eller med hjälp av automatiserat stöd från vår databas-leverantör.

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte än vad som beskrivs i detta dokument

När sker behandlingen av dina personuppgifter?

Vår behandling av dina personuppgifter påbörjas när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, Veckans Viktigaste eller vårt Institutional Clients månadsbrev.

Mottagare av dina personuppgifter

Vid anmälan om prenumeration till vårt nyhetsbrev så registreras du i våra databas- och nyhetsbrevsleverantörer samt i vår egen kunddatabas. Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till tredje land.

I ovan nämnda situationer är Carnegie personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Carnegie använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa Carnegies instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Carnegies instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Carnegie lämnar inte ut personuppgifterna till någon annan mottagare än personuppgiftsbiträdena.

Personuppgiftsansvarig samtycker till att Personuppgiftsbiträdet Cloudnet Sweden enligt Avtal Behandlar Personuppgifter i Schweiz, som utgör ett land utanför EU/EES med beslut från EU-kommissionen att landet har adekvat skyddsnivå. Personuppgiftsansvarigs samtycke enligt denna punkt förutsätter att beslutet om adekvat skyddsnivå fortsätter att gälla.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns dina personuppgifter kvar?

Carnegie sparar dina uppgifter så länge du är prenumerant på nyhetsbrevet. Dina uppgifter raderas automatiskt efter 12 månader efter att du avslutat din prenumeration (opt out). Detta för att säkerställa att du inte får fler utskick. Därefter finns uppgifterna kvar i 28 dagar på backup-servrar.

För prenumeranter som är kunder hos Carnegie så behandlar vi även dina uppgifter enligt vår informationsskrift som du hittar här

Kontaktinformation till DPO

Information om vilka personuppgifter som behandlas av banken, begäran om spärr mot direktmarknadsföring, radering av personuppgifter, begränsning av behandling av personuppgifter, dataportabilitet, eller rättelse av en personuppgift kan begäras hos Carnegies dataskyddsombud. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet om du vill ha ytterligare information om bankens behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dpo@carnegie.se. I de fall du vill lämna ett klagomål avseende behandling av personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet.