”Visa respekt för pengarna”

Ut och träffa kunder!  Ha respekt för kapitalet!  Visa engagemang! Var noga med ordning och reda! Det var några av tipsen som levererades av investerarproffsen vid Carnegies och Breakits event om hur startups tar in kapital i olika faser.  

Camilla Björkman från Breakit modererade panelsamtalet med Klas Johansson, partner på Altor, Anna Settman, investerare och tidigare vd för Aftonbladet, samt Lars-Erik Sjöberg, chef för corporate finance på Carnegie.

På måndagen anordnade Carnegie tillsammans med nyhetssajten Breakit ett event på temat riskkapital i olika faser. Vad ska man tänka på inför olika finansieringsrundor?, var den övergripande frågeställningen. 

I panelen fanns bland andra Anna Settman, tidigare vd och medgrundare av riskkapitalbolaget och acceleratorn Springfield. Som investerare i de allra yngsta bolagen tittade hon mycket på hur väl entreprenören kunde definiera det problem hen ville lösa – och graden av engagemang i verksamheten.

– Entreprenören måste förstå att investeraren vill att man ska committa sig, om inte 100 procent, så ändå seriöst redan från början.  Man vill se att entreprenörerna visar respekt för pengarna, sa Anna Settman.

– Affärsmässighet är jätteviktigt. Även om entreprenören bara har en Powerpoint-presentation vill man se en idé på hur de ska tjäna pengar. Och jag tycker att man tidigt ska ut och prata med kunder och börja sälja – även om det kan finnas ett motstånd.  

Lars-Erik Sjöberg, chef för corporate finance på Carnegie, som i sin vardag träffar betydligt större bolag inför börsnoteringar och andra företagstransaktioner, höll i stora delar med om Anna Settmans resonemang.

Vad han framhöll som utmärkande för senare kapitalanskaffningsrundor var att professionella investerare – många gånger institutioner – ställer större krav på ordning och reda.  

– Man vill att entreprenören ska ha kontroll över tillvaron. Många gånger saknas det aktieägaravtal så att det inte går att få igenom beslut ordentligt på bolagsstämman. Man kanske inte heller kan försäkra sig om att det finns en lockup för gamla ägare att sälja aktier vid en börsintroduktion. Det kan vara ett jätteproblem i vissa transaktioner.

Klas Johansson, partner på riskkapitalbolaget Altor, som investerar i större bolag, i regel tiotals miljoner euro, framhöll vikten av att entreprenör tänker bredare på vilka investerare man pratar med vid kapitalanskaffning.

– Lägg kapitalet åt sidan och fundera över vad det är ni behöver. Är det en mindre lokal aktör med lokalt nätverk eller en teknikspelare eller något helt annat? Vilka har gjort något på det området tidigare, vilka förstår oss?

Han berättade också att Altor allt oftare approcheras av entreprenörer som vill prata affärsmodeller, visioner och idéer tidigare än vad som är brukligt för riskkapital. Detta har Altors nuvarande affärsmodell svårt att hantera – men på riskkapitalbolaget funderar man på hur man framöver ska kunna jobba med entreprenörer i tidiga faser.

– Konkurrensen om investeringar ökar och vi måste hitta vår förståelse av en situation – vår vinkel. Det görs bäst tillsammans med en entreprenör som har levt med sitt bolag under en lång tid. Vi behöver inte alltid tycka samma sak som entreprenören, men det är absolut i de situationerna som vi skapar den trygghet som gör att vi betalar lite mer. Det är helt fundamentalt. Och kanske ännu mer ju längre upp man kommer i kedjan.

Ska man som entreprenör använda dagens goda tider till att ta in pengar för framtiden? Nej, var panelen överens om – däremot bör man passa på att i nuläget knyta relationer.

– Det är ett ypperligt tillfälle nu att skapa relationen till dem du tror att du behöver, så att du har tillgång när det väl blir dags. Men det kommer alltid vara för dyrt att ta in pengar som du inte har behov av, sa Klas Johansson.