Sektoranalys: Verkstad

Tilltagande tull- och konjunkturoro sänker sentimentet i verkstadssektorn, men en inbromsning är redan diskonterad. Det menar vår aktieanalytiker Johan Wettergren, som bevakar verkstadssektorn, när han presenterade sin syn på sektorn under Carnegie Private Bankings event ”Börshösten 2019”.

Sentimentet för verkstadssektorn har varit volatilt det senaste året. När tull- och konjunkturoro tilltar ökar volatiliteten och kurserna faller. När tonläget i handelskonflikten bitvis mjuknar tänds åter hoppet om att en konjunkturnedgång kan undvikas och kurserna stiger. Ungefär så kan man sammanfatta läget i den cykliska verkstadssektorn på Stockholmsbörsen.

Trots oron har verkstadssektorn klättrat över 15 procent i år, vilket är betydligt bättre än såväl Stockholmsbörsens breda index OMXSPI  som OMXS30, som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

– Vårt basscenario är en inbromsning men att vi undviker en recession. På sektornivå är det mer eller mindre redan diskonterat värderingsmässigt. Nyckeltalet ev/ebit* för tolv månader framåt är i nuläget drygt 11 gånger vilket är lågt i ett femårsperspektiv, där snittet legat på 13 och toppar kring 15. Värderingsmässigt skiljer det sig dock mycket mellan respektive bolag i sektorn.

Johan Wettergren pekar på att verkstadsbolag som har hög tillväxt eller har uppvisat en god motståndskraft vid tidigare konjunkturnedgångar, har utvecklats bäst på Stockholmsbörsen i år. Låsbolaget Assa Abloy, verkstadskoncernen Atlas Copco, elproduktsbolaget Garo, mätteknikbolaget Hexagon, värmeteknikbolaget Nibe och robotstängselbolaget Troax är exempel på sådana bolag. Fordonsrelaterade aktier har dock haft det tuffare.

Vinsterna har i nuläget inte påverkats särskilt mycket och är kvar på historiska nivåer. Vinstestimaten i verkstadssektorn justerades ned vid inledningen av 2019 efter den turbulenta börshösten, men har sedan vänt upp igen.

– I nuläget förväntar vi oss att verkstadssektorn växer vinsterna med i genomsnitt 7 procent under 2019. Den ihållande kronförsvagningen har medfört att vinsterna har värderats upp. Även om vi bedömer att det i nuläget inte föreligger någon jätterisk för vinstprognoserna, så är riskerna trots allt lite på nedsidan.

En favoritdelsektor är gruvindustrin med bland annat gruvutrustningsleverantörerna Epiroc och Sandvik, som tillsammans dominerar underjordsmarknaden globalt.   

– Gruvproduktionen faller nästan aldrig globalt. Tillväxten är relativt låg men stabil kring 3 procent per år. Det krävs dessutom ständigt högre produktion för att bibehålla metall- och mineralnivån intakt och eftermarknaden växer i princip dubbelt så snabbt.

Och i kundledet finns det pengar att investera.

– Jag bedömer att gruvcykeln kommer att hålla. Kunderna har gott om pengar att investera och min bedömning är att gruvproduktionen är betydligt högre på tre till fem års sikt än jämfört med idag, säger Johan Wettergren.

 

*ev/bit är det skuldfria värdet (börsvärde minus nettoskuld) i relation till rörelseresultatet

 

Vilka aktier ska du äga? Kontakta Carnegies rådgivare!