“Varning för negativ sparspiral”

Henrik von Sydow"Höjd beskattningen på ISK och kapitalförsäkringar i kombination med slopat avdrag för pensionsparande gör att det finns skäl att varna för en negativ sparspiral. Samtidigt fortsätter den skattegynnade skuldsättningen att öka."

Så kommenterar Henrik von Sydow, jurist på Carnegie Privatbank, skatteförändringarna i regeringens budgetförslag i Ekonomi- och Finansnyheterna i dag.

Hela inslaget ser du här: