Varför fokusera på Ben Bernanke?

I kväll är det dags för räntebesked från Fed-chefen Ben Bernanke. Med tanke på den uppmärksamhet begivenheten får skulle man kunna tro att denne lärde herre har djupgående kunskaper om framtiden. Jag påstår motsatsen. 

I dag är det återigen dags att lyssna på vad Ben Bernanke säger om fortsatta stimulanser, räntan och utsikterna i ekonomin. Enligt mitt sätt att se saken har marknaden för mycket fokus på vad Ben Bernanke säger och inte säger. Jag tror att för många hyser för stor tilltro till Fed’s förmåga att styra marknaden och ekonomin. För är det inte så att Fed alltid har en policy för både räntan och ekonomin? Men trots detta fortsätter ju marknaden att gå upp och ned, ekonomin fortsätter att röra sig i cykler mellan recession och tillväxt. Om Fed skulle ha den nästan övernaturliga kraften att styra detta så skulle vi väl inte ha några kriser?

Nej, marknaden har alldeles för stor tilltro till Ben Bernanke och Federal Reserve. Man skulle ju kunna tro att denne lärde herre har djupgående kunskaper om framtiden. Men jag påstår motsatsen. Ben Bernanke har inte mer kunskap om framtiden än vad någon annan har. I det följande bjuder jag på en kavalkad av några av mina favoritcitat av Mr. Bernanke:

  •  (February 15, 2006) ”Housing markets are cooling a bit. Our expectation is that the decline in activity or the slowing in activity will be moderate, that house prices will probably continue to rise.“
  • (October 31, 2007) ”It is not the responsibility of the Federal Reserve – nor would it be appropriate – to protect lenders and investors from the consequences of their financial decisions.”
  •  (January 10, 2008) ”The Federal Reserve is not currently forecasting a recession.”
  •  (June 10, 2008) ”The risk that the economy has entered a substantial downturn appears to have diminished over the past month or so.“

Med den typen av uttalanden är det i min värld förbryllande att så extremt många lägger så stor vikt vid vad centralbankschefen i USA säger. Men då kanske några tänker ”Han kan ju inte vara för negativ om t ex husmarknaden eller ekonomin. Det är ju politik trots allt!” Men då finns det ju ännu mindre orsak att lyssna på denna typ av uttalande.

Om jag kommer att fokusera på vad Ben Bernanke säger i kväll? Noope.