Undvik stora förluster!

Många placerare tjänar stora pengar på en bull market men har en tendens att lämna tillbaka vinsten vid nästa nedgång.  För att bli en vinnare på marknaden är det extremt viktigt att undvika stora förluster.

Oavsett om vi håller på med swing trading  (1-10 dagarshandel) eller position trading (cirka 1-6 månader) så handlar trading om att agera i osäkerhet. Ingen placerare har 100 procent rätt i sina affärer/analyser, oavsett hur väl förberedda vi är, och därför måste vi ha en plan för de affärer som går fel. Det är avgörande för en trader! Man måste se till så att förlusterna blir små.

Vi har nämligen matematiken mot oss. Skulle vi exempelvis göra en förlust i vår portfölj på 30 procent måste vi göra en vinst på 43 procent bara för att komma tillbaka till break even (se tabellen nedan). Eller säg att du köper en aktie på 32 kronor och den faller till 16 kronor, dvs 50 procent, så måste du alltså göra en avkastning på 100 procent för att komma tillbaka till ursprunget. 

Har du tänkt på vilken avkastning du skulle få om du till exempel hade två år med 20 procents avkastning i följd medan du år tre tappade 20 procent. Vad skulle det göra med din avkastning? I tabellen nedan ser vi att det skulle leda till en total avkastning på drygt 15 procent, dvs mediokra 4,9 procent per år. Om du skulle göra 40 procents avkastning år ett och lika mycket år två medan du år tre förlorar 40 procent, ja, då blir den genomsnittliga avkastningen slätstrukna 5,6 procent.

Kort sagt, vi måste undvika att göra stora förluster!