Strategi för de trygga delarna i portföljen

Många är nu oroliga och utrycker ett större intresse för de tryggare delarna av portföljen d.v.s. räntebärande och alternativa investeringar. 

Räntebärande placeringar

Vi är försiktiga när det gäller räntebärande placeringar då vi tycker avkastningen är för låg. Vi ser nu tecken på stigande inflation som är negativt för räntemarknaden och man får nästan ingen avkastning när det gäller långa räntor i Sverige och USA. Även företagsobligationer i Europa med högre risk ger en mager avkastning. (Se bild nedan) Vi är försiktiga framförallt när vi ser en risk för stigande räntor. Vi tror att Fed kan höja mer än vad marknaden är beredd på nästa år. Fed signalerar en korträntenivå kring 3,40% år 2020, marknaden tror under 3%.

Sedan finanskrisen har vi sett stora stimulanser från centralbankerna (Se bild nedan). Vi går nu mot ett skifte med avtagande stimulanser, det är helt nytt och händer ganska snart – hur reagerar marknaden då? Detta är en risk för räntorna.

 

Alternativa investeringar

Hur ska man då agera i den här miljön om vi är försiktiga till ränteplaceringar? Vi föredrar hedgefonder och alternativa investeringar men de har tyvärr haft ett väldigt tufft år och även tufft under oktober då marknaderna skakade. De har pressats av väldigt låg volatilitet både på aktier och räntor. (Se bild nedan) Det är centralbanksstimulanserna som har pressat ned volatiliteten, men under börsoron i oktober steg volatiliteten något och när stimulanserna tar slut tror vi på högre volatilitet och att det kan gynna hedgefonder. På sikt ser vi också bättre avkastningsmöjligheter på alternativa investeringar än på ränteplaceringar. Dessutom finns det andra spännande strategier som lämpar sig sent i cykeln ex arbitrage på uppköpssituationer eller nya tillgångsslag som försäkringsobligationer.

Vår försiktighet till ränteplaceringar är den största avvikelsen som vi har nu i vår förvaltning jämfört med en normal positionering.