Trenden talar för stark börsutveckling på 1-3 månader sikt

Tidigare har jag visat att säsongsmönstret på börsen är urstarkt de kommande 1-3-månaderna, det vill säga perioden december-februari. Men gäller statistiken fortfarande efter ett starkt börsår – som 2013? 

Stockholmsbörsen har i skrivande stund gått upp cirka 21 procent sedan årsskiftet. Den starka utvecklingen gör att man kan fundera på om det kända mönstret att perioden december-februari generellt är bra börsmånader fortfarande gäller.

För att ta reda på svaret har jag tittat på alla börsår sedan 1989 där index har gått upp med 15 procent eller mer under årets första elva månader (kolumn 2 i tabell 1). Därefter har jag granskat utvecklingen från den 1 december fram till den första handelsdagen i januari (kolumn 3), den första december fram till den första handelsdagen i februari (kolumn 4) samt den första december fram till den första handelsdagen i mars (kolumn 5).

Som vi kan se i tabell 1 är utvecklingen under dessa tre månader i genomsnitt klart starkare än genomsnittet av all data (sedan 1989) för dessa tre månader. Till exempel konstaterar jag att om vi köper den 1 december och säljer den första handelsdagen i januari så har vi i genomsnitt en uppgång på 2,2 procent för alla månader, vilket är jättebra. Men granskar vi samma period under de starka börsåren (15 procent upp eller mer) mäter den genomsnittliga uppgången hela 3,4 procent. Vid alla tre tidsperioder var utvecklingen i genomsnitt klart starkare efter ett starkt börsår. 

 

Tabell 1 – % utveckling för december, januari, februari efter perioder av stark börsutveckling (15% upp eller mer)

 

 

För skoj skull gjorde jag även en körning på hur de kommande tre månaderna har utvecklats efter en svag, eller snarare en negativ, börsutveckling under de första elva månaderna (se tabell 2). Då kan vi konstatera att den genomsnittliga utvecklingen istället har varit negativ under de kommande en till tre månaderna.

 

TABELL 2 – % utveckling för december, januari, februari efter perioder av svag börsutveckling
 

Även om resultatet bygger på få observationer, och därmed knappast är statistiskt signifikant, så är ändå tendensen intressant: Efter en stark utveckling under årets första elva månader tenderar vi att få en stark 1-3-månadersperiod. Omvänt gäller också att efter en svag utveckling de första elva månaderna. Sammanfattningsvis: Om det historiska mönstret skall följas borde börsen vidare upp under de kommande månaderna.   

VIKTIG INFORMATION