Toppen på börsen nära?

I går kunde man i Aftonbladet läsa att trots rekordnivåer på börsen kan det vara läge att vara optimist och investera. Ska man tro analytikern Paul Montgomery betyder det att toppen inte är långt borta… 

Analytikern och författaren Paul Montgomery har uppfunnit en märklig indikator som går under namnet ”The Time cover indicator”. Montgomery tittade på alla omslag (covers) i Time magazine från 1914 fram till våra dagar och kom fram till att när finansiella nyheter har fått så stort genomslag att de hamnar på framsidan av Time är trenden så pass mogen att det är dags för en trendvändning – toppen eller botten på börsen är med andra ord nära.

Viktigt att notera är att det handlar om omslag i bredare, allmän press, dvs. ej finansrelaterade tidningar. Enligt studien tar det vidare i genomsnitt cirka tolv månader innan toppen eller botten är träffad efter ett finansrelaterat omslag, med sannolikheter på 75-80 %.

Så hur ska man tolka rubriken i Aftonbladet (se bilden)? Jag har ingen aning om huruvida det finns en inverterad korrelation mellan positiva finansrelaterade rubriker i de svenska kvällstidningarna och en fallande Stockholmsbörs eller omvänt. Men vad jag vet är att när den aggregerade marknaden är som mest optimistisk ska vi vara som mest försiktiga, och när flocken av placerare är som mest pessimistiska ska vi vara som mest optimistiska.

Vi får väl se hur det blir den här gången men jag vill återigen understryka att ”flocken” av placerare kan vara optimistiska under en längre period. Fram till dess vi ser mer tydliga signaler på att optimismen har nått zenit och vänt ned så gör vi som Aftonbladet säger, dvs. vi är fortsatt (försiktigt) optimistiska.