Flytta utomlands? Tänk över familjejuridiken!

Ett område inom familjerätten som får allt större betydelse är de internationella frågorna. I dag flyttar många svenskar utomlands, och de får ofta mycket bra information om skatteregler mm – men inte lika ofta rätt rådgivning när det gäller de familjerättsliga konsekvenserna. Här kommer några aspekter som är viktiga att tänka på:

I varje relation med internationell anknytning är det viktigt att fundera över vad som händer om en part dör eller om det blir aktuellt med skilsmässa. Vilket lands lag blir tillämplig? Det många inte vet är att om två svenska makar flyttar utomlands och bor i ett annat land mer än två år så kan reglerna i det främmande landet bli tillämpliga på en äktenskapsskillnad. Här finns alltså all anledning att ta kontakt med en jurist innan man flyttar ut.

Detsamma gäller den som köper bostad i utlandet. Många gånger behöver testamente upprättas i det land där bostaden är belägen och ägaren behöver fundera på konsekvenserna om det finns arvs- och gåvoskatt i det landet.

Enligt svenska regler är det än så länge medborgarskapet som styr rätten till arv. I Bryssel pågår förhandlingar om enhetliga arvsregler och om de regler som föreslås träda ikraft om ett par år blir verklighet kommer arv efter svenska medborgare i fortsättningen att styras av den avlidnes hemvist. Det finns all anledning att följa utvecklingen på det här området och återkomma med mer utförlig information här på bloggen.