”Sverige är ett fantastiskt land att äga bolag i”

Vilka skatteaspekter är viktigast för entreprenörer att tänka på? Denna övergripande fråga besvarades vid Carnegie Private Banking entreprenörsseminarium förra veckan i samarbete med startup-nyhetssajten Breakit.  Här följer några viktiga poänger. 

I Carnegies lokaler samlades i tisdags kväll entreprenörer och investerare för att få en sammanfattning och uppdatering av de viktigaste skattereglerna på entreprenörsområdet. På scenen stod Carnegie Private Bankings skattejurist Håkan Behmer, med bakgrund som partner på PWC och mer än 20 års erfarenhet av relevanta regelverk.

Vid rekrytering av personal, vad är viktigt att tänka på ur skatteaspekt?

– Min erfarenhet är att när personalen får äga en del av bolaget ger man dem incitament att jobba bra – men också att stanna kvar i bolaget.

– Praktiskt kan ett incitamentsprogram bygga på antingen aktier eller optioner. Optioner är ofta bättre när det gäller unga människor, eftersom optioner inte kräver lika stor kapitalinsats som aktieköp.

– Har man tagit in externt kapital i bolaget finns en marknadsvärdering – och det är bra för att veta vilket pris personalen ska betala för sina aktier eller optioner. Att sälja till marknadsvärde är nämligen nödvändigt för att i slutändan få en gynnsam beskattning för den enskilda medarbetaren, vilket i klartext betyder att man beskattar mer i inkomstslaget kapital och mindre i tjänst.

Bolag går ofta med förlust i början. Hur ska man tänka kring det?

– Var rädd om dina förluster! De får nämligen rullas vidare över åren och kan kvittas mot överskott i framtiden. Med hjälp av dina gamla underskott kan du alltså skjuta inkomstbeskattningen framåt i tiden.

Hur vet jag vilka skatteregler som gäller för just mig?

– Aktier kategoriseras olika beroende på i vilken ägares hand de sitter och det leder till olika beskattning. Det är alltså viktigt att veta vilken typ av aktier man äger. För det första, är bolaget noterat eller onoterat? Om bolaget är onoterat, är det ett bolag med ägarspridning eller har vi att göra med onoterade aktier i ett fåmansföretag? Om det är ett förmansföretag, uppfylls i så fall kraven för kvalificerade aktier enligt 3:12-regelverket (populärt kallat entreprenörsskatter)? Dessa är de mest gynnsamma reglerna och kan ge utdelning till 20 procents beskattning.

Om man faller under 3:12 – hur ska man tänka kring att ta ut lön kontra utdelning?

– För det första ska du ta ut så mycket lön så att du blir socialförsäkrad! Man kanske tänker att det inte är så viktigt – men mycket kan hända, exempelvis att du blir sjuk, arbetsskadad eller vill vara föräldraledig. Då krävs att man tagit ut lön motsvarande 7,5 inkomstbasbelopp för att vara med i systemet. Det ska man unna sig! 

– I övrigt är utdelning från bolag ofta lågbeskattad i Sverige. För lägst beskattning av utdelning krävs att man tar ut så pass hög lön att man kvalificerar in sig i 3:12-reglernas bestämmelser om löneunderlag. Det ger möjlighet till 20 procentig inkomstbeskattningen upp till ett viss gräns- eller schablonbelopp.

Ska man lägga sitt bolag i utlandet?

– Det finns ingen anledning att gå över ån efter vatten – Sverige är ett fantastiskt land att äga och ha företag och företagsgrupper i. Det finns i dag ingen större fördel med att ha bolaget utomlands om det inte är affärsmässigt motiverat.

När det gäller exit-strategi, vilka skatteråd kan du ge? Ska man sälja allt eller delar?

– Det är omöjligt att ge något generellt råd. Det viktigaste är att du har planerat och byggt en effektiv företagsstruktur. Har du överblick känner du också till din skattesituation. Först då kan du göra kloka val.

Du pratar ofta om att skaffa sig en ägarstrategi – vad innebär det?

– Att man mitt i vardagen höjer blicken lite grann och funderar på vad som ska hända framöver: Ska vi driva bolaget vidare eller sälja? Vill man exempelvis expandera ska man kanske inte ta utdelning utan låta pengarna var kvar i bolaget och växa.

– En annan viktig fråga i en ägarstrategi är om man i framtiden ska sälja bolagets aktier direkt som privatperson eller via bolag.

Efter denna genomgång var det dags att reda ut turerna kring eventuella förändringar i 3:12-regelverket tillsammans med Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking och tidigare ordförande i riksdagens skatteutskott. Bakgrunden är regeringen förslag om att både höja skattesatsen för entreprenörer och begränsa det lönebaserade utrymmet. Sammantaget skulle förslagen öka  skatteintäkterna med 2,8 miljarder kronor.

Vad händer med regeringens förslag – vad blir nästa steg?

– Det är att bevaka vilket förslag regeringen går vidare med till lagrådet, vilket den bestämmer senast före midsommar. Efter lagrådets prövning ska regeringen efter sommaren fatta beslut om vilket slutligt förslag som blir en del av höstens budgetproposition. 

När får vi besked om vilka ägarskatter som gäller från årsskiftet?

– Regeringen presenterar sin budgetproposition den 20 september, senast då får vi besked om regeringens förslag. Sedan kan det inte uteslutas att vi får leva med osäkerhet om vilka skatteregler som har stöd i riksdagen ända till omröstningen om statsbudgeten i slutet av november. Det är i så fall en frustrerande osäkert för ägare och entreprenörer.

Hur ska ägare och entreprenörer agera?

– I en miljö med politisk osäkerhet om skatteregler är det klokt skaffa sig handlingsberedskap för förändring. Vi vet en sak: Skatten kommer i varje fall inte att vi bli lägre vid årsskiftet.  Carnegie Private Banking är vana att jobba med entreprenörer och ägare och vi bistår med stöd i samtal om skatter och ägarstrategier. 

Läs mer om Carnegie Private Bankings entreprenörserbjudande