”Stockholmsbörsen ska vidare uppåt”

Trots mycket stark uppgång sedan mitten av april – Stockholmsbörsen ska vidare uppåt. Nya tecken förstärker den positiva börssynen, menar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. 

Stockholmsbörsen har under den senast tiden utvecklats mycket stark, även om utvecklingen föregående vecka var sidledes. Sedan den 18 april är OMXS30-index upp nästan 6 procent – vilket i dagens lågräntemiljö motsvarar en hyfsad årsavkastning.

Men denna spurt innebär inte någon toppenkänning. Tvärtom är sannolikheten stor att börsen fortsätter att klättra uppåt, menar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. Impulser – det vill säga kraftiga prisrörelser under en begränsad tidsperiod, liknande den vi sett sedan april – leder nämligen ofta till fortsatta rörelser i riktning med impulsen, visar en genomgång av historisk data som han har gjort.

– Jag har varit positiv till börsen sedan i höstas och den senaste tidens impuls har bidragit till att stärka min positiva börsbild, säger Johnny Torssell.

Även en av hans viktigaste framåtblickande verktyg – våganalysen, enligt vilken finansiella markander rör sig i fem vågor i riktning med trenden – pekar på fortsatt uppgång.

– Min utgångspunkt är att index i nuläget noteras i någon typ av våg 3. Även om det naturligtvis kommer rekyler på vägen är min tro att index ska klättra högre – efter våg 3 följer en rekyl i våg 4 som sedan avslutas med en våg 5 upp.

Så när toppar börsen?

– Mitt grundscenario är även fortsättningsvis att det sker någon gång mellan juli i år och april nästa år.

Och hur mycket ska börsen upp?

– Jag tror vi ska förbi toppen i april 2015, vilket alltså innebär ungefär 4-5 procent upp från nu. En rekyl på kort sikt, under ett antal veckor, är troligt men kommer alltså att följas av nya högre toppar.


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts