Positiva tongångar på Stockholmsbörsen

Efter en tuff avslutning på förra veckan blev det en bred och kraftig uppgång på Stockholmsbörsen under måndagen. Lägre statsräntor i både USA och Europa bidrog till ett högre risktagande. Klockan 16:30 var OMXS30-index upp 2,0 procent till 2 050 punkter. Inga aktier noterades på minus i storbolagsindexet. Getinge, Autoliv och Skanska utmärkte sig med de största uppgångarna.

Oncopeptides rusade 10,0 procent efter att ha fått FDA-godkännande för Pepaxto (melflufen), för behandling av vuxna patienter med cancer i benmärgen i de fall andra behandlingar mot sjukdomen inte har lyckats. Pepaxto är det första peptidlänkande cancerläkemedlet att godkännas av FDA och bolaget kommer att börja marknadsföra behandlingen omgående.

Medicinteknikbolaget Bonesupport hoppades på ett FDA-godkännande för sin produkt Cerament G men fick istället beskedet om att mer information och förtydliganden krävs för att få sälja produkten på den amerikanska marknaden. Beskedet och en eventuell marknadslansering skjuts därmed fram ett år. Här blev det istället en kursnedgång om 17,1 procent.

Teknikbolaget Fingerprint Cards kommer att börja offentliggöra intäktsprognoser per kvartal framöver, i syfte att öka transparensen när det gäller utvecklingen på kort sikt. För det första kvartalet räknar bolaget med intäkter i intervallet 310-350 miljoner kronor, baserat på valutakursen 8,20 kronor per dollar. Marknaden verkade gilla beskedet och handlade upp aktien 5,0 procent.

Olje- och gasbolaget Africa Oil vände till vinst efter skatt på 79,8 miljoner dollar i det fjärde kvartalet, från -146,2 miljoner föregående år. Aktien avancerade 1,0 procent.

Lasthanteringsbolaget Multidocker redovisar ökade omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan, men rörelseförlusten ökade. Aktien föll 10,5 procent.

Teknikbolaget Anoto minskade omsättningen och resultatet tyngs av engångseffekter. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Omsättningen sjönk 37,7 procent till 19,5 miljoner kronor (31,3). Aktien var oförändrad.

Gamingbolaget Safe Lane Gaming förvärvar spelutvecklaren Raketspel för 222,8 miljoner kronor plus eventuell tilläggsköpeskilling genom dels 20 miljoner kontant och 100 miljoner via nyemitterade aktier. Ytterligare 102,8 miljoner kronor ska betalas kontant sex månader efter tillträde men med optionen att helt eller delvis konvertera fordringen till aktier. Aktien rusade 18,5 procent.

Budgivaren Entain höjer budet på Enlabs till 53 kronor aktien, från tidigare 40 kronor per aktie. Det höjda budet är slutligt och kommer inte att höjas av Entain. Aktien steg 16,8 procent till 52,20 kronor, strax under budnivån.

VVS-bolaget FM Mattsson Mora har tecknat avtal om att köpa brittiska Aqualla Brassware, en aktör inom badrumsprodukter i Storbritannien och Irland. Omsättningen var under förra året 7,6 miljoner pund. FM Mattsson Mora stärker upp varumärkesportföljen med Aqualla och Adamsez, för badkar. Aktien ökade 3,5 procent.

Oasmia Pharmaceutical förvärvar de exklusiva globala utvecklingsrättigheterna för Cantrixil, en läkemedelskandidat för behandling av äggstockscancer, från australiska bioteknikbolaget Kazia Therapeutics. Köpeskillingen är på 46 miljoner dollar, motsvarande 387 miljoner kronor. Aktien noterades för en uppgång om 5,8 procent.

SBB fullföljer inte uppköpsbudet på Entra efter att acceptansvillkoret inte uppfylldes. B-aktien steg 3,4 procent.

Den reguljära flygtrafiken i Sverige minskade med 57 procent under förra året till följd av coronapandemin, enligt siffror från Luftfartsverket. Inrikestrafiken minskade med 51 procent, utrikes med 64 procent och överflygare som varken startar eller landar i Sverige med 57 procent.

De svenska nyregistreringarna av personbilar steg med 5,3 procent i februari jämfört med samma månad 2020. Det framgår av färsk statistik från Bil Sweden. Hittills i år ligger ökningen på 12,8 procent.

Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade i februari till 61,6, från föregående månads utfall som var uppreviderat till 62,5 från preliminärt 62,4. Utfallet befinner sig långt över det historiska snittet på 54,5.

Arbetsförmedlingen meddelade att det varslades 700 personer om uppsägning i Sverige under förra veckan. Under veckan innan var nivån 535 personer.

Arbetslöshetsnivån var kvar på 8,7 procent.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.