Lugn start på veckan på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fick en lugn start på veckan och handlades i oregelbunden tendens en timme före stängningen. Måndagen var relativt nyhetsmager. Vid 16.30-tiden var OMXS30-index ned 0,1 procent till 2 009.

Gruvbolaget Boliden var den bästa aktien i OMXS30-index med en uppgång på 2,6 procent följt av telekomleverantören Ericsson som ökade 2,3 procent. Verkstadsbolaget Atlas Copcos A-aktie var sämsta aktien i indexet med en nedgång på 3,3 procent. 

Sektormässigt gick energi-, råvaru- och telekomaktier bra mellan sällanköp- och industriaktier backade. 

Klädbolaget H&M steg 1,5 procent. Familjen Perssons ägarbolag Ramsbury Invest har den 11 till 13 maj köpt aktier för 522 miljoner kronor. 

Godistillverkaren Cloetta lyfte 3,3 procent sedan både vd Henri de Sauvage Nolting och styrelseordförande Mikael Norman ökat sina aktieinnehav. 

Skogsindustribolaget Stora Enso har avyttrat sina tre anläggningar inom wellpappförpackningar i Ryssland. Anläggningarna ligger i Lukhovitsy, Arzamas och Balabanovo och köpare är den lokala företagsledningen. Beslutet att lämna Ryssland hänger samman med kriget i Ukraina. Aktien ökade 0,7 procent.

Hemelektronikkedjan Electra Gruppen satte upp nya finansiella mål efter samgåendet med Elon. De nya målen innebär en årlig organisk tillväxt för nettoomsättningen med 5 procent och en justerat rörelsemarginal på 3 procent. Aktien steg 3,3 procent. 

Aros Bostadsutveckling presenterade i samband med en kapitalmarknadsdag på måndagen en ny affärsplan för perioden 2022-2025, med nya operativa och finansiella mål. De nya finansiella målen är en projektmarginal på 20 procent, en rörelsemarginal på 15 procent, en soliditet på 30 procent och en årlig volym projekt i pågående produktion på mellan 1 200 och 1 400 bostäder.

Aros Bostadsutveckling har även tecknat en avsiktsförklaring med Alm Equity om att förvärva en projektportfölj om 1 600 byggrätter. Affären ska finansieras genom en apportemission, vilket innebär att Alm Equity blir ny storägare i Aros Bostad. Affären fick ett positivt mottagande, Aros steg 1,6 procent och Alm ökade 2,4 procent.

Forskningsbolaget Immunicum rapporterade positiva interimsresultat från fas 2-studien Advance som utvärderar DCP-001, som syftar till att bli ett nytt terapeutiskt alternativ för underhållsbehandling av akut myeloisk leukemi (AML) hos patienter med mätbar restsjukdom (MRD). Aktien steg initialt rejält men föll tillbaka till en uppgång på 0,6 procent. 

Socialdemokraternas partistyrelse sade i helgen ja till att Sverige ansöker om medlemskap i Nato. Det som har påverkat beslutet i Nato-frågan är Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Sverige och Finland kommer gemensamt ansöka om medlemskap i Nato, meddelade statsminister Magdalena Andersson tillsammans med oppositionsledaren Ulf Kristersson på måndagen.  

Antalet öppet arbetslösa i Sverige minskade med 2 379 personer till 151 934 under förra veckan. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd sjönk till 187 534 från 188 190. Arbetslösheten uppgick till 6,7 procent, att jämföra med 6,8 procent veckan innan. Det visade veckostatistiken från Arbetsförmedlingen.

Denna information är framtagen av FinWire på uppdrag av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”). Informationen är baserad på publika källor som av Finwire bedömts vara tillförlitliga. Carnegie kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Mångfaldigande eller spridning av denna information – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte i något fall ske utan Carnegies skriftliga medgivande.

Relaterade artiklar